Přihlášení

tematicky obrazek

Akciová společnost Belet vznikla v roce 1992 a nabízí kompletní sortiment manipulační techniky. Dokladem o vysoké technické a výrobní zručnosti pracovníků firmy Belet je opětovné zavedení zakázkové tradiční výroby ručních loveckých zbraní pod historicky známou obchodní značkou “Weipert”.

 

 

Vzhledem k tomu, že společnost se v posledních letech rozrůstá a její činnost nabývá na objemu, rozhodla se změnit svůj dosavadní podnikový informační systém, který byl roztříštěn do několika samostatných agend a pro další vývoj společnosti byl nevyhovující. Jako nejvhodnější ERP systém si společnost Belet vybrala systém  Byznys ERP, neboť dle jednání byl Byznys schopen pokrýt stěžejní požadavky, které byly kladeny na vedení podnikové agendy.

 

Hlavním požadavkem této instalace bylo sjednocení informovanosti o stavu jednotlivých obchodních aktivit a to jak na centrále, tak i na vzdálených pobočkách. Obchodní vztahy jsou evidovány pomocí karet Obchodních případů. Finanční vyhodnocení probíhá přes kartu zakázky, která je provázána s obchodním případem. Kartu zakázky bylo nutné upravit dle požadavků uživatele, aby bylo možné evidovat veškeré potřebné informace. Zavedením systému Byznys ERP přešla společnost Belet na systém vnitropodnikových objednávek mezi jednotlivými středisky s využitím autorizace dokladů. Toto řešení přineslo přehlednou evidenci střediskových objednávek a střediskům následně poskytlo zpětnou vazbu o stavu realizace objednávky. Zároveň autorizace nahradila ruční schvalování objednávek.

 

Vzhledem k rozsahu a náročnosti byla implementace rozdělena do tří fází. V první fázi byl implementován obchodní okruh včetně skladového hospodářství a převodu datové základny, aby bylo možné zajistit obchodní činnost společnosti a přípravu na zavedení iByznysu a modulu Výroba. Ve druhé fázi byl implementován internetový obchod jehož hlavním cílem bylo zajistit on-line objednávkový systém pro zákazníky. Cílem třetí fáze implementace bylo zajistit účetní evidenci pomocí modulu Finanční účetnictví a evidenci výrobních procesů pomocí modulu Výroba. Implementace všech tří fází probíhala od 17. 7.  2007 do 31. 12. 2007 a účastnilo

se jí 18 uživatelů.

Systém Byznys splnil požadavky a očekávání uživatele ve většině případů pomocí standardních funkčností. Uživatel velice ocenil uživatelskou volnost systému zejména při tvorbě sestav a uživatelských polí, která zvyšuje komfort práce se systémem. Velikým přínosem pro úspěšně zvládnutou implementaci byl aktivní přístup všech zaměstnanců společnosti Belet.

 

Hlavní přínosy řešení

 

 • centralizace a snadný přístup ke kompletním informacím
 • sjednocení evidence skladových zásob včetně evidence katalogových čísel
 • vnitropodnikový systém nabídek, poptávek a objednávek s využitím autorizace dokladů
 • zavedení internetového obchodu iByznys
 • zavedení modulu Výroba
 • možnost tvorby vlastních tiskových výstupů

 

Datová základna

 

 • Finanční účetnictví – cca 2. 500 ročně
 • Faktury vydané – cca 300 ročně
 • Faktury přijaté – cca 500 ročně
 • Pokladní záznamy – cca 500 ročně
 • Skladové hospodářství – cca 15. 000 ročně


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2