Přihlášení

tematicky obrazek

K-protos logoSpolečnost K-PROTOS poskytuje služby v oblasti výroby, montáží oprav, údržby a kontroly strojního zařízení a petrochemických jednotek a rovněž provozuje svářečskou školu.

Společnost K-PROTOS provedla na koncem roku 2003 výběrové řízení na nový Podnikový Informační Systém (PIS), který by nejlépe vyhovoval požadavkům na spolehlivý a perspektivní systém, který ještě více zkvalitní řízení a organizaci práce. V prosinci 2003 byl definitivně zvolen produkt společnosti J.K.R., systém BYZNYS ERP. Pracovníky dodavatele byla následně provedena analýza možnosti nasazení systému vzhledem k požadavkům zákazníka a shrnuta v tzv. Předimplemetačním protokolu.

Vzhledem k rozsáhlosti instalace se základních požadavků, které povedou k úspěšné implementaci ukázalo být hned několik. Prvním krokem k úspěšnému zavedení systému bylo navržení a následné sloučení dvou doposud samostatných pracovišť v Kralupech nad Vltavou a Neratovicích. Základem databáze se tak stala agenda v Kralupech, jenž byla doposud provozována též na produktu společnosti J.K.R. a to na platformě DOS. K ní byla následně převedena a sloučena pomocí převodových můstků především skladová agenda ze systému SAP, využívána doposud pracovištěm Neratovice. K samotné práci s novým systémem byla pak využita kombinace standardního síťového provozu v Neratovicích s variantou terminálového provozu v Kralupech n. Vlt.

Dalším důležitým krokem bylo zprovoznění komunikace se specifickým zakázkovým systémem uživatele, k čemuž byl vytvořen speciální komunikační modul, který je automaticky obsluhován pomocí plánovače úloh. Podstatným zlepšením pro střediskové sledování hospodaření byla možnost definovat percentuální poměr rozúčtování společných režijních nákladů jako jsou přijaté faktury za energie, telefony apod. na konkrétní střediska. Samozřejmě bylo též provedeno odborné zaškolení obsluhy v plném rozsahu činnosti, včetně odborných školení PUV či úpravy jednotlivých tiskových formulářů. Po úspěšném zavedení systému byl tento protokolárně předán do rutinního provozu.

V průběhu následující dvou let byla společnost pravidelně navštěvována v rámci Smlouvy o pravidelném dohledu, díky níž každý měsíc docházel do prostředí uživatele konzultant dodavatele systému, který řešil rostoucí požadavky uživatele (rozšíření společnosti o pobočky v Kolíně a Litvínově) a dohlížel na maximální využitelnost systému v jeho prostředí. S rozvojem společnosti dodavatele bylo potřeba vyřešit především otázku externího zakázkového modulu, který byl provozován na platformě DOS a nebyl schopen dostatečně plnit nároky uživatele. Proto byla v postupně provedena pracovníky dodavatele ERP ve spolupráci s vedením společnosti K-PROTOS detailní analýza požadavků na nový zakázkový systém. Jádro celého nově vznikajícího systému zakázek spočíval v určení základních pracovních postupů a jejich variant, které nebudou následně měněny a budou konstantní. Na jejich základě pak byl stanoven systém evidence podzakázek a míra detailu jejich sledování.

Na základě těchto informací byl následně vytvořen nový modul uživateli na míru a implementován ve spolupráci s IT oddělením uživatele. Z technického hlediska šlo především o přenesení dat zakázky na SQL server do ERP systému a vytvoření externího rozhraní, které bude tato data čerpat z ERP systému a umožní externím uživatelům(provozním mistrům) průběžné plnění skutečnosti stráveného času na jednotlivých zakázkách. V systému BYZNYS ERP pak byl stanoven postup pro zadávání materiálu a kooperací na zakázku pomocí standardních skladových dokladů resp. dodavatelských faktur.

Pro maximální uživatelskou přítulnost byla následně vytvořena úprava, která umožňuje fakturovat jednotlivé náklady na zakázku přímo do Vydané faktury a po jejím uložení evidovat tento náklad jako již vyfakturovaný. Tento postup umožnil naprosto přesnou evidenci stavu fakturace na zakázce a její jednoduchou kontrolovatelnost při provozní i účetní závěrce.

Následně byly vytvořeny kontrolní mechanismy a specifické výstupy v podobě definice SQL pohledů a jejich napojení na MS Excel, který umožňuje víceúrovňový pohled na data pomocí kontingenčních tabulek a filtrů. Celý systém je koncipován tak, aby při dalších případných požadavcích uživatele bylo možno při standardní návštěvě konzultanta možno vytvořit případné další kontrolní či výstupní sestavy a tyto bylo možné napojit nejen na MS Excel, ale především na externí aplikaci, která podává přesné informace přímo do provozu.

Hlavní přínosy řešení

  • přesnější zohlednění společných režijních nákladů na jednotlivá střediska
  • kompletnost informací pro řízení firmy z jediného informačního systému
  • speciální systém evidence zakázek
  • systém kontrolingu správnosti zadávaných dat
  • napojení dat na externí uživatelské rozhraní

Datová základna

  • Finanční účetnictví – cca 50. 000 ročně
  • Faktury vydané – cca 5. 000 ročně
  • Faktury přijaté – cca 5. 000 ročně
  • Pokladní záznamy – cca 2. 000 ročně
  • Skladové hospodářství – cca 20. 000 ročně


Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2