Přihlášení

tematicky obrazek

PREFA PRAHA a.s. je výrobcem širokého sortimentu železobetonových prvků s tradicí od roku 1960. Výrobní program Firma obsahuje většinu stavebních dílců pro pozemní a částečně inženýrské stavitelství.  Odborní pracovníci společnosti nabízí klientům spolupráci již při projektové přípravě novostaveb. Dále pomáhají při volbě vhodné prefabrikace či konstrukčního systému včetně dispozičního uspořádání. PREFA PRAHA představuje komplexního dodavatele nosných konstrukcí od zmíněné spolupráce na projektování přes výrobu, dopravu až po montáž na staveništi.

Popis realizace:

Ve společnosti Prefa Praha bylo realizováno nasazení systému BYZNYS  ER’P pro účely sledování obchodní, skladové a výrobní agendy. Společnost Prefa Praha používá pro sledování účetní agendy jiný software. Z tohoto důvodu byl navrhnut a vytvořen export upravených účetních záznamů ze skladových pohybů do souboru pro účely komunikace s účetním softwarem.

Samotnému nasazení podnikového informačního systému BYZNYS ERP předcházela analýza požadavků uživatele na nový informační systém v písemné formě – předimplementační příprava. Ta obsahovala řešení požadavků uživatele, harmonogram prací, zadání pro převod dat a další. Vlastní implementace byla z praktického hlediska rozdělena do dvou základních bloků – implementace skladové a obchodní agendy a implementace výrobního modulu. V rámci prvního i druhého bloku implementace proběhlo v několika kolech školení uživatelů s důrazem na plánované procesy ve společnosti. Proběhl také zkušební převod dat ze stávajícího software.

Modul výroba řeší navíc oproti standardu zejména problematiku přesného plánování výroby konkrétních dílců s výhledem na  3 dny až týden. Pro nejlepší vizuální zobrazení systém používá tabulku    v Excelu. Tato tabulka má v řádcích všechna výrobní místa a sloupce jsou jednotlivé dny. Do buněk se umisťují vyráběné prvky, do každé buňky nejvýše jeden. S touto tabulkou přímo pracuje modul Výroba.

Po předání byl spuštěn rutinní provoz obchodní a skladové agendy včetně konfigurace a parametrizace systému BYZNYS ERP.

Hlavní přínos řešení:

  • Plánování a správa výrobních zakázek
  • Jednosměrné propojení s účetním systémem
  • Sledování nákladů na zakázky
  • Správa a uchování dokumentů ve vazbě k obchodním případům pomocí uložení v CSD

Datová základna:

  • Obchodní případy: cca 500 ročně
  • Skladové doklady: cca 6. 000 ročně

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2