Přihlášení

Společnost J.K.R. se stala členem programu Microsoft Office Touchdown

Společnost J.K.R. se stala členem programu Microsoft Office Touchdown pro vývojáře v souvislosti s připravovanou novou verzí kancelářského balíku Microsoft Office 2007

Jedná se o celosvětový program začínající v době Beta 2 Releases, umožňující přístup na BetaOne Services Portal s poskytnutím plné technické podpory ze strany společnosti Microsoft řízené přímo z centrály z Redmondu a z lokálních zastoupení.

Členství v programu je oboustranně výhodné. Společnosti Microsoft tím pomůže při doladění funkčnosti zdatný tester a společnosti J.K.R. členství umožní zabudovat do ERP systému BYZNYS Win® nové prvky funkčnosti podporující nástroje Microsoft Office 2007.

Stávající a budoucí uživatelé systému BYZNYS Win® tak získají již po uvedení nové verze OFFICE 2007 nástroje pro komfortní spolupráci obou systémů.

Penzijní fondy v ERP BYZNYS Win®

Společnost J.K.R. informuje své uživatele a obchodní partnery, že od měsíce června byla do ERP BYZNYS Win® zapracována možnost elektronického zpracování hromadného odeslání plateb na penzijní připojištění ve tvaru datové věty. Struktura věty odpovídá požadavkům Asociace penzijních fondů.

Nabídka je součástí modulu Mzdy a personalistika. Spuštěním se vygenerují datové soubory pro všechny penzijní fondy, pro které byly vytvořeny srážky – příspěvek zaměstnance a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění. Po výběru cesty, kam budou soubory uloženy je možné tento elektronicky odeslat.

Společnost Oleaspol implementovala BYZNYS Win®

Společnost Oleaspol, a.s., významná česká společnost, zabývající se kromě jiného dovozem tropických olejů, ukončila Implementační práce na ERP BYZNYS Win® a přešla do rutinního provozu. Implementované řešení obsahuje kompletní ekonomické moduly i moduly pro podporu manažerského rozhodování jako jsou BYZNYS Win OLAP, CRM.

Při Implementaci byl kladen důraz na potřebu revidovat a zefektivnit pracovní postupy v rámci vedení obchodních aktivit. Získat jednoduchý přístup k informacím o vedení jednotlivých kontraktů a zabezpečit jednotnost pracovních postupů. Současně nastavit systém kontrol, které pomohou k úspěšné realizaci kontraktu.

ERP BYZNYS Win® řeší odesílání Intrastatu přes PVS

Společnost J.K.R., spol. s. r. o. zapracovala do ERP BYZNYS Win® elektronickou komunikaci s Generálním ředitelstvím cel při vykazování Intrastatu s pomocí portálu veřejné správy.

Elektronické odeslání Intrastatu se tak stalo již čtvrtým elektronickým komunikačním rozhraním mezi systémem BYZNYS Win® a PVS – dalšími jsou elektronické zpracování DPH, RELDP a Odhlášek od nemocenského pojištění. Během komunikace s PVS navíc nyní může uživatel využít vedle standardního přihlášení pomocí jména a hesla také přihlášení pomocí certifikátu.

Elektronické zpracování Intrastatu mohou uživatelé využít od září 2006 (v době zpracování již musí být uživatel zaregistrován u Generálního ředitelství cel a zároveň musí vlastnit kvalifikovaný elektronický certifikát)

ERP BYNYS Win® – kompletní řešení pro společnost RYOR a.s.

ERP BYZNYS Win® – kompletní řešení pro společnost RYOR a.s. Na začátku června 2006 byly úspěšně dokončeny Implementační práce na ERP BYZNYS Win® pro společnost RYOR a.s. Cílem byl kompletní přechod celé společnosti včetně všech poboček.

Společnost RYOR a.s. se v průběhu roku 2004 rozhodla změnit podnikový informační systém. Důvodem byly vzrůstající požadavky na funkčnost PIS a narůstající objem dat spojený se zvyšujícími se nároky na jejich bezpečnost. Důraz při rozhodování byl veden na možnost kompletní kompatibility mezi centrálou a pobočkami z důvodu postupného převodu veškerých dat. Společnost RYOR a.s. požadovala začlenit do ERP BYZNYS Win® další informativní údaje pro katalog výrobků, které se doposud vedly v jiné oddělené evidenci.

Společnost RYOR a.s. působí na českém trhu od roku 1991. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem kosmetických přípravků. Výrobní sortiment firmy RYOR dnes tvoří přes 80 přípravků pro maloobchodní trh a 38 přípravků pro profesionální použití v kosmetických salonech.
Výrobní sortiment firmy RYOR dnes tvoří přes 80 přípravků pro maloobchodní trh a 38 přípravků pro profesionální použití v kosmetických salonech. V roce 1995 bylo šesti výrobkům značky RYOR uděleno prestižní ocenění CZECH MADE. V roce 1997 získala řada Exory ocenění @@Obal roku@@ V roce 1999 získaly výrobky řady Exory ocenění @@Zlatá Incheba@@.

ERP BYZNYS Win se připravuje

 

Spolupráce J.K.R., spol. s r.o. se společností Microsoft se dále rozšiřuje. Na společné schůzce v sídle společnosti J.K.R. se na tom shodli zástupci obou společností. Za společnost Microsoft se schůzky zúčastnil ISV Partner Development Manager Petr Staněk a za J.K.R. technický ředitel ing. Miroslav Říha a vedoucí Analytického a vývojového oddělení ing. Vlastimil Fousek.

celý článek

DPH a silniční daň možné poslat v elektronické podobě

Od verze 3.10 je umožněno v BYZNYS Win® odesílat výkaz DPH a Přiznání k silniční dani elektronickou formou ať už prostřednictvím Portálu veřejné správy nebo pomocí paměťového média.

Lze vytvořit soubor ve formátu XML obsahující jednotlivé položky daňového přiznání ve struktuře požadované pro elektronické podání. Vygenerovaný soubor xml je následně elektronicky podepsán a zašifrován pro odeslání elektronicky na PVS. K podepsání lze použít kvalifikovaný certifikát vystavený I.CA nebo České pošty. Dále je možno uložit vygenerovaný soubor pro následný export na datové médium. V případě elektronického podání je možno sledovat stav daného podání.

Pomocí nabídky Správa elektronických podání systém BYZNYS Win® s odeslanými soubory pracuje dále, tj., zjišťuje se úspěšnost odeslání na Portál veřejné správy a poté i úspěšnost předání bezchybného souboru příslušnému správci daně .

Zařazením této funkce do ERP BYZNYS Win® (je součástí standardní aktualizace zdarma) pokračuje J.K.R., spol. s r.o. v dlouhodobém programu elektronického podávání firemních dokumentů pro úřady veřejné správy. Uživatelům ERP BYZNYS Win® je po elektronickém podání vybraných mzdových výkazů (RELDP, přihlášky/odhlášky) dána další možnost elektronického předávání dokumentů úřadům státní správy.

Hlídání insolvence s Byznys ERP

V České republice v prvním pololetí vzrostl počet návrhů na insolvenční řízení o 83 procent, jen v červnu jich přibylo 1 376, z toho firem či podnikatelů 495. Pro dodavatele je přitom informace o insolvenci zákazníka klíčová, protože umožňuje minimalizovat rizika nedobytné pohledávky.
Informační systémy Byznys ERP komunikují s portálem veřejné správy isir.justice.cz prostřednictvím webové služby, přičemž dohledání probíhá pomocí internetové stránky pro vyhledávání v Insolvenčním rejstříku, která je napojena na databázi dlužníků. Dotazy jsou spouštěny podle několika parametrů, dle kterých se zjišťuje, zda je daný partner v Insolvenčním rejstříku zapsán či nikoliv. Tento stav je následně promítnut přímo do databáze ERP systému.

„Největší výhody napojení ERP systému na Insolvenční rejstřík spatřuji v nastavení automatických kontrol. Není potřeba žádné další aktivity uživatele a systém při tvorbě dokladů varuje o potenciálním problému obchodního partnera, který byl zapsán v Insolvenčním rejstříku. Uživatel si pak může na základě této informace dohledat podrobná data a rozhodnout se, jak se zamýšlenou transakcí následně naloží,“ říká Andrea Dědinová, analytička společnosti J.K.R.

Dohledání partnerů v Insolvenčním rejstříku může být v rámci systémů Byznys ERP spuštěno dvěma způsoby. Prvním je dohledání konkrétního partnera manuálně, stisknutím tlačítka v detailu karty obchodního partnera, jež probíhá tak, že na pozadí jsou použita potřebná data pro vyhledání záznamu a uživateli se otevře internetová stránka isir.justice.cz s kompletními informacemi o insolvenčním řízení. Uživatel si tak může hned prohlédnout všechny dostupné dokumenty k danému případu.
Druhým způsobem je automatické dohledání všech obchodních partnerů, které probíhá jako naplánovaná úloha v uživatelem stanoveném termínu. Kontrolu je přitom možné nastavit například v době, kdy nejsou vytížené servery a kontrola velkého množství dat tak může proběhnout rychleji. Do databáze ERP systému jsou během kontroly zapsány informace o zápisu, či výmazu obchodního partnera z Insolvenčního rejstříku, a tato informace je potom používána při další práci uživatele s daným obchodním partnerem. Uživatel není zatěžován tím, že by musel kontroly provádět ručně a zároveň se nevystavuje riziku, jež by mohlo opomenutí těchto informací přinést.

Informace o zápisu v Insolvenčním rejstříku se následně také projevuje při tvorbě několika typů dokladů v systému. Zapisuje-li uživatel například přijatou objednávku, výdejku, či vydanou fakturu na partnera, který má záznam v Insolvenčním rejstříku, objeví se varovná hláška, která na toto uživatele upozorní. Zároveň je možné se hned v tomto okamžiku podívat na stránky Insolvenčního rejstříku pro zobrazení detailních informací. Pak je pouze na rozhodnutí uživatele, zda i přes toto varování bude v tvorbě dokladu pokračovat, či nikoliv. Danou funkcionalitu lze navíc napojit také na takzvané blokace, které zabrání uživateli vystavit doklad na partnera s finančními potížemi.

O Insolvenčním rejstříku
Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím Insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

O společnosti J.K.R.
Společnost J.K.R. je s produkty Byznys ERP předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů. Byla založena v roce 1991 v Příbrami, dnes má celostátní působnost a kromě příbramské centrály má pobočky v Praze a Teplicích. Také disponuje rozsáhlou sítí smluvních partnerů.
Podnikové informační systémy Byznys ERP využívá v Česku více než 1 250 organizací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, Dopravní podnik města Pardubic, H & H Hotels, Humi Outdoor, Marimex, Ravak, Ryor či Vltava-Labe-Press. Pro další informace navštivte www.jkr.eu nebo www.byznys.eu.

Pro další informace neváhejte využít níže uvedené kontakty:

Kamil Pittner PR oddělení J.K.R.
Media Consultant, PRCOM
E-mail: kamil.pittner@prcom.cz E-mail: press@jkr.cz
Tel.: +420 246 097 844 Tel.: +420 318 40 20 10
GSM: +420 604 241 482 GSM: +420 736 758 792, +420 739 535 036


Recertifikace certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

Dne 6.6.2006 byla provedena ve společnosti J.K.R. s r.o., úspěšná recertifikace mezinárodního certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 na vývoj a implementaci podnikového informačního systému a jeho následnou podporu.

Financování ERP BYZNYS Win® pomocí úvěru společnosti ESSOX

Financování ERP BYZNYS Win® pomocí úvěru společnosti ESSOX. J.K.R., spol. s r.o., nabízí od 1. června 2006 možnost výhodného financování produktu BYZNYS Win® včetně služeb formou poskytnutí spotřebitelského úvěru společnosti ESSOX.

ESSOX je dceřinou společností Komerční banky a francouzské společnosti Franfinance, významného poskytovatele spotřebních úvěrů ve Francii a třetího největšího operátora, nezávislého na maloobchodním výkonu domácího trhu.

Nabídka platí pro fyzické i právnické osoby, které se rozhodly pro koupi nebo rozšíření podnikového informačního systému BYZNYS Win®.

Nabízíme možnost volby počtu měsíčních splátek od 5 do 45.

Věříme, že tímto vstřícným krokem nabídneme všem potenciálním zákazníkům další prostor při řešení financování nového IS.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2