Přihlášení

tematicky obrazek

Servismail systému BYZNYS

Datum

Modul

      Popis zásahu

16.09.2016

  SK

Do číselníku řad pro expedice byl doplněn nový sloupec PREFIX pro možnost definice úvodní pevné části čísla balíku pro použití na štítku a v souboru pro přepravce.

30.09.2016

  BO

Nově je zapracována SEPA komunikace pro Českou spořitelnu.

30.09.2016

  CM

V systémovém nastavení je přidána čtvrtá volba e-mailu příjemce, a to výběr při tisku do e-mailu. Před vygenerování mailu se zobrazí seznam všech emailových adres, které se u daného partnera nacházejí. Je možné vybrat i více adres najednou a všechny tyto adresy se doplní do mailové zprávy do pole Komu (příjemce mailu).

30.09.2016

  CM

V kurzovním lístku je nově položka období (měsíc+rok), která slouží pro zadání měsíční platnosti kurzu. Položka slouží pro filtraci kurzů v dokladech.

30.09.2016

  DO

Nové funkčnosti přesunu objednávky v modulu Doprava: 1.levé tlačítko myši přesune objednávku na jiný stroj, včetně nového data první nakládky, vykládky od do ( současná funkcionalita zůstala zachovaná),2. pravé tlačítko myši přenese objednávku na jiný stroj a zafixuje kompletní hodnoty, data původní nakládky, vykládky. Tedy přesunutá objednávka, má stejný datum nakládky a vykládky, jako původní, 3. pravé tlačítko myši a tlačítko Shift (současně) přenese objednávku na jiný stroj, datum a zafixuje původní hodnoty času nakládky a vykládky. Tedy objednávka, po přetažení na jiný stroj, nebo datum, bude mít původní hodnoty času nakládky, vykládky.

30.09.2016

  FA

Sestavy Pohledávky ke dni a Závazky ke dni rozšířeny o možnost provádět výtisk za všechny cizí měny najednou, sestavy celkových součtů po partnerech a měnách a sestavy na šířku obsahující Datum splatnosti faktur.

30.09.2016

  FA

V důsledku rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací je do číselníku kódů přenesené daňové povinnosti přidán kód 21, který je v platnosti od 1. 10. 2016.

30.09.2016

  FA

Nový číselník Kódy okresů podle klasifikace LAU1 Českého statistického úřadu.

30.09.2016

  MZ

Od této verze je možné nově tisknout statistický výkaz P1-04 zpětně.

30.09.2016

  MZ

Na sestavách Přepočetné stavy dle činnosti jmenovitě a souhrnně je možné nastavit filtr na seznam lidí 50+.

30.09.2016

  MZ

Potvrzení o příjmech II (pro daňové účely) bylo rozšířeno o přílohu při uplatnění více než 4 dětí.

30.09.2016

  MZ

Evidence pro přihlášky a odhlášky na zdravotní pojišťovny byla upravena tak, aby bylo možné poslat záznamy do 8-mi dnů od data vzniku události (do teď bylo ze systému možno až v nastaveném měsíci zpracování). Z tohoto důvodu došlo k rozšíření nabídky Hromadné pořizování / Přihlášení ZP o údaje za druh pojišťovny, od a ke které se má odhláška či přihláška udělat.

30.09.2016

  MZ

Počet vzniklých pracovních poměrů, počet výstupů a počty zaměstnanců podle jejich kategorií je možné nově najít na sestavě Nástupy, výstupy a stavy zaměstnanců.

30.09.2016

  MZ

V Oznámení o prováděných srážkách (příloha k Příloze k žádosti o dávky) bylo změněno řazení srážek podle jejich pořadí (doposud podle pořízení).

30.09.2016

  MZ

Do verze byla nahrána nová podoba tarifních tabulek pro školy platných od září 2016.

30.09.2016

  SK

V nastavení skladu se nachází parametr Adresné objednávky podstavového sortimentu, který umožňuje v adresné přijaté objednávce rezervovat množství sortimentu, které není aktuálně stavem. Funkčnost lze zapnout ve spolupráci s mobilním konzultantem.

30.09.2016

  SK

Při zapnutém parametru Řádkový druh pohybu v dokladech v nastavení skladu, je možno v Detailu sortimentu a číselníku skupin evidovat druh pohybu, který se následně dotahuje do řádků dokladů a využívá se pro účetní likvidaci. Při požadavku nedotahování řádkových druhů pohybu pro vybrané druhy pohybu použité do hlavičky dokladů je možné v Číselníku druhů pohybu a souvztažností zapnout parametr nedotahovat řádkové druhy.

30.09.2016

  SR

Nově je možné evidovat pod jedním souhrnným servisním případem více podřízených servisních případů, kde každý eviduje jeden servisovaný sortiment jako doposud. V souhrnném servisním případu je možné evidovat souhrnnou kalkulaci z podřízených servisních případů s možností zadání dalších položek, které jsou společné pro všechny podřízené servisní případy. Ze souhrnného servisního případu je možné vystavovat doklady – vydané faktury, dobropisy, účtenky i výdejky, s hlavičkovým provázáním na souhrnný servisní případ a s položkovými vazbami na podřízené servisní případy.

30.09.2016

  SR

Zapracována podpora cizí měny do evidence servisních případů.

30.09.2016

  UC

Nabídka Export výkazů do XML byla rozšířena o možnost exportu výkazu Rozvaha základní ve formátu xml.

30.09.2016

  UC

Při aktualizaci počátečních stavů je nově, v případě používání Výkaznictví PAP, kontrolován rozklad PAP účtů jednotlivých partnerů na celkovou částku určenou pro rozklad.

30.09.2016

  UC

Ve vstupní podmínce nabídky Kontrola saldokonta je při evidenci Pozastávek zobrazeno combo, pro filtraci vstupu faktur s pozastávkami do kontroly saldokonta.

30.09.2016

  UC

Z důvodu Konsolikace státu jsou vybrané organizace povinny od roku 2016 předkládat Pomocný konsolidační přehled (dále jen PKP). V této verzi je zapracována pořizovací část pro předávání tohoto Pomocného konsolidačního přehledu. Pro správné vytvoření PKP je potřeba řádně nastavit účty v účtovém rozvrhu, nastavit partnery a v účetním dokladu mít zadaného partnera.

30.09.2016

  VY

Podpora pro kopírování operací přes schránku v konfigurátoru.

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2