Přihlášení

tematicky obrazek

Stožáry vysokého napětí s BYZNYS ERP

Informační systém  BYZNYS ERP si pro konsolidaci svých podnikových aplikací vybrala společnost Elektrovod Slovakia, světový výrobce a dodavatel stožárů vysokého napětí, svodidel a ocelových konstrukcí.

 

 

Elektrovod Slovakia používal několik různých informačních systémů (pro ekonomiku, výrobu, skladové hospodářství), které nebyly vzájemně propojené. Tím docházelo ke zvýšenému zatěžování uživatelů, k nepřesnostem a nižší vypovídací schopnosti získávaných výsledků. Cílem implementace řešení  BYZNYS ERP bylo sjednocení všech agend společnosti do jednoho stabilního informačního systému, který bude uživateli poskytovat pravdivé a přesné informace v reálném čase.

 

S novým řešením došlo ke snížení pracnosti a administrativní zátěže ve skladovém hospodářství v návaznosti na výrobu a účetnictví. Moduly Skladové hospodářství a Výroba jsou úzce propojené. V minulosti uživatel pracoval v systému pro výrobu, v systému pro skladové hospodářství a v systému pro účetnictví.

 

Zlepšilo se také sledování nákladů a výnosů na jednotlivých zakázkách a možnost jejich vyhodnocení, což je pro společnost stěžejní. Vzhledem k tomu, že Elektrovod Slovakia potřebuje průběžně sledovat ziskovost jednotlivých aktivit v rámci zakázek, je v  BYZNYS ERP využíván modul Zakázky. Ten slučuje náklady a výnosy z jednotlivých modulů. Zakázky je možno dopředu naplánovat a dále sledovat odchylku od plánu a zavčasu ji případně korigovat.

 

O společnosti Elektrovod Slovakia

Elektrovod Slovakia je předním evropským výrobcem stožárů a rozvoden pro energetický průmysl, produkuje svodidlové systémy a další ocelové konstrukce. Za 65 let existence společnost spotřebovala půl milionu tun oceli a vyrobila 20 tisíc stožárů, které dodává do celého světa. Výrobní závod s 250 zaměstnanci je ve slovenské Žilině. Společnost je součástí skupiny Signum. Více na www.elv-slovakia.sk.Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2