Přihlášení

tematicky obrazek

Výroba s byznysem pro celou Evropu

výroba_guma_97943537_web

Díky sjednocení podnikové agendy do jediného informačního systému se společnosti Agor Tech, která 20 let produkuje výrobky z plastu a pryže pro celou Evropu, podařilo zvýšit efektivitu svých procesů včetně vedení skladů, větší flexibilitu v oblasti EDI a zrušení nadbytečného papírování.

 

„Agor Tech chce patřit mezi nejlepší dodavatele plastových a pryžových výrobků v oblasti dodávek do automobilového průmyslu i do jiných oblastí průmyslu,“ říká pan Roman Prokeš, jednatel ve společnosti Agor Tech. Pro zajištění rozvoje proto společnost neustále zlepšuje jakost svých výrobků a procesů. V dlouhodobé strategii se Agor Tech zaměřuje na modernizaci a zefektivnění výroby investicemi do rozšíření výrobních ploch a technologií, a to včetně informačních technologií.

 

Nahradit svůj stávající skladový systém a sjednotit vše do jednoho komplexního řešení se vedení společnosti rozhodlo na podzim roku 2013. Mezi hlavní cíle projektu přitom kromě rozšíření informačního systému i do plánování a vyhodnocování výroby patřila EDI komunikace se zákazníky v automobilovém průmyslu, zavedení terminálů pro hlášení výroby spolu s tiskem štítků včetně čárových kódů a nasazení bezdrátových čteček čárového kódu ve skladovém hospodářství.

 

„Výhodou pro nás byla jak blízkost firmy v Příbrami, tak i cena a ochota řešení problémů zaměstnanci J.K.R.,“ popisuje Jan Stočes, IT Manager ve společnosti Agor Tech. „Od implementace jsme si slibovali sjednocení podnikové agendy, lepší přehled o skladovém hospodářství a zefektivnění vedení skladů, větší flexibilitu v oblasti EDI a zároveň posun do 21. století zrušením papírování pro každý pohyb materiálu, výrobků či polotovarů použitím terminálů pro on-line hlášení výroby s tiskem unifikovaných štítků pro vyráběné zboží a zavedení čteček čárových kódů.“

 

V současné době je přes EDI realizováno více než 75 % objednávek od zákazníků Agor Techu. Protože automobilový průmysl objednává na principu stále se měnících objednávek/odvolávek, je jejich automatizovaný import a následné zpracování obrovskou úsporou času a práce. „Díky EDI se naši Key Accounti mohou více věnovat své práci, jelikož nemusí zadávat ručně přijaté objednávky, stejně jako je velkou úsporou času automatizované tištění dodacích listů a štítků, ať již VDA nebo dle přání zákazníka, skladníkem ze čtečky, rovnou při přípravě expedice,“ přibližuje Jan Stočes.

 

Pro podporu včasného objednávání materiálu byla upravena metoda výpočtu tzv. podlimitního (chybějícího) množství materiálu. Je tedy možné vyhodnotit budoucí požadovanou spotřebu materiálu pouze na základě požadavků (objednávek) od zákazníků ke zvolenému datu bez ohledu na to, co je doposud zaplánováno ve výrobě. Tento postup byl zvolen, neboť dodací lhůty na materiál jsou mnohdy delší než termíny, jež požaduje zákazník na dodání hotových výrobků. Plánování nákupu je tedy plánováno na delší časový úsek, než na jaký je plánována výroba.

 

Čtečky čárového kódu jsou využívány standardně v rámci celého toku ve skladu. Od příjmu materiálu, přes výdej do výroby, pro příjem hotových výrobků z výroby, pro nejrůznější přesuny mezi skladovými lokacemi, až po vyskladnění hotového výrobku zákazníkovi. Při výdeji hotových výrobků je požadováno rovněž sledovat počty balení (krabic, palet, vík na paletách) – tyto informace jsou předávány do BYZNYS ERP při výdeji hotových výrobků pomocí čtečky a jsou využívány při odesílání dodacích listů zákazníkům (ať již elektronicky přes EDI, tak i v papírové podobě – zejména standardizovaný „VDA dodací list“). Krom této agendy mají čtečky rovněž „na starosti“ tisky štítků (mimo jiných i VDA štítků pro automobilový průmysl).

 

Dále byla vytvořena sada drobných uživatelských funkčností s cílem uspořit práci obsluhy. Šlo například o poloautomatické vyskladnění spotřebovaných materiálů z výrobní lokace, automatický tisk předem definovaných verzí štítků a DL při expedici pomocí manažera způsobu tisku, hlídání a upozornění čtečkou na typ a velikost skladového místa, kam skladník naskladňuje, a provázanost šarží ve výrobě.

 

Hlavní přínosy řešení

  • elektronická výměna dat přes automotive EDI
  • plánování výroby
  • zrychlení obsluhy skladu pomocí čteček
  • uživatelská otevřenost systému

 

Celkem s řešením BYZNYS ERP pracuje 55 uživatelů. Systém je provozován v konfiguraci 2 x Intel Xeon 2,13 GHz, 32 GB RAM na platformě Windows Server 2008 R2 a MS SQL 2012. Kromě centrály v Sádku u Příbrami pracují se systémem online přes internet také uživatelé z poboček v Rožmitále pod Třemšínem a Jincích.

 

Agor Tech se od roku 1994 zabývá výrobou produktů z plastů a pryže. Působí jako dodavatel automobilového průmyslu automobilkám po celé Evropě. Mezi další činnosti patří například výroba dudlíků, předmětů pro lékařské účely a podobně. www.agor.cz

 

 Kontakty

Centrála

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
Telefon: +420 318 40 20 10
Hotline: +420 318 40 20 20
Email: info@byznys.eu

Pobočka Brno

Rostislavovo náměstí 2936/12, 612 00 Brno
Telefon: +420 547 212 758
GSM: +420 603 869 871
Email: brno@byznys.eu

Pobočka Teplice

Buzulucká 426, 415 03 Teplice
Telefon: +420 417 536 463
GSM: +420 605 352 261
Email: teplice@byznys.eutlacitko2