MENU Zavřít

Co všechno kontroluje Validace projektu?

Publikováno: 6. 6. 2008

1. Povinné údaje v hlavičce projektu:

- musí být hodnoty u atributů Číslo šablony projektu, Název (musí být jedinečný), Odpovědná osoba a Typ výsledku,
- Pokud uživatel zadal pro spuštění dokladovou událost, vyzkouší se syntaxe omezení spouštění projektu, které se bude používat v procedůře insert triggerů.

2. Pravidla pro procesy v daném projektu:

- každý proces musí obsahovat hodnoty v těchto atributech - Číslo šablony projektu, Číslo procesu, Interval zahájení, Druh a Typ výsledku,
- alespoň jeden proces nebude mít hodnotu Předchůdce - pokud nebude žádný, jedná se o chybu,
- mimo procesu bez hodnoty Předchůdce a mimo procesů, které se spouští na základě ukončení předchůdce, je nutno zkontrolovat návaznosti mezi procesy,u nichž je nadefinován Typ výsledku,
- všechny procesy, které nemají Následníky, musí být označeny jako Konečné - tzn. proces není následníkem, pokud číslo projektu není uvedeno u žádného jiného procesu v rámci projektu v atributu předchůdce ani není hodnota čísla zapsána nikde v textu.
- Konečný proces nesmí mít Následníka, tento proces je ukončen,
- pokud je hodnota atributu Druh rovna 2 (příkaz), musí být uvedena hodnota v atributu Příkaz,
- pokud je hodnota atributu Druh rovna 1 (úkol), musí být uvedena hodnota v atributech:Předmět a Termín splnění od zahájení procesu,
- hodnota atributu Typ výstupu všech procesů označených jako konečné se musí shodovat s hodnotou Typ výstupu v hlavičce šablony,
- hodnota Typ podmínky u všech procesů (mimo počátečního) se musí shodovat s hodnotou Typ výstupu u všech předchůdců.
- na záložce Realizace musí být v položce Komu vyplněn nositel úkolu,
- pokud jedou dvě větve paralelně vedle sebe a mají Typ výsledku 1, měly by nakonec skončit jediným konečným procesem (tzn. není možné, pokud se z jednoho procesu vytvoří dva a více následovníků, aby jeli vedle sebe a nakonec skončili každý jiným konečným procesem – všechny procesy se musí zase spojit v jediný konečný proces).
- Číslo Předchůdce se nesmí shodovat s číslem daného procesu

3. Pravidla pro kontrolní body v daném projektu:
- ke každému procesu musí vždy existovat jeden kontrolní bod
- každý kontrolní bod musí obsahovat hodnoty v atributech - Číslo procesu, Číslo projektu, Datum příští kontroly,
- hodnota atributu Předat po: musí být vyplněna, pokud bude hodnota v atributu Náhradník,
- pokud bude hodnota atributu IInformovat o výsledku = 1 (zatrženo), musí být hodnoty v atributech Adresát, Text úspěšné kontroly a Text neúspěšné kontroly, alespoň jeden z atributů SMS (úspěšné kontroly) či EMAIL (úspěšné kontroly) musí mít hodnotu 1 a zároveň alespoň jeden z atributů SMS (neúspěšné kontroly) či EMAIL (neúspěšné kontroly) musí mít hodnotu 1.
- pokud bude hodnota atributu SPUSTENI = 1 (zatrženo), musí být hodnoty v atributech Adresát, Text úspěšné kontroly a Text neúspěšné kontroly, alespoň jeden z atributů SMS (neúspěšné kontroly) či EMAIL (neúspěšné kontroly) musí mít hodnotu 1 a zároveň alespoň jeden z atributů SMS (úspěšné kontroly) či EMAIL (úspěšné kontroly) musí mít hodnotu 1.

Potřebujete poradit?
Obraťte se na nás

Hotline Byznys

Po–Pá: 07:00–17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po–Pá: 08:00–15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Objevte výhody ERP systému Byznys

S Byznysem budete mít všechny firemní agendy pod jednou střechou.
Navíc se o vás bude starat tým odborníků a nezůstanete s ničím na holičkách.

Systém Byznys vám přináší Seyfor