MENU Zavřít

Likvidace zásob v daňových nákladech

Publikováno: 5. 9. 2008


Likvidace zásob v daňových nákladech

Počínaje rokem 2008 lze základ daně snížit o náklady vzniklé v důsledku likvidace zásob.

Novelou zákona o daních z  příjmů účinnou od roku 2008 bylo přidáno ustanovení, podle kterého jsou výdaje/náklady v důsledku prokazatelné likvidace zásob daňově uznatelné. Podmínkou je prokázání likvidace protokolem, ve kterém poplatník uvede důvody, předmět, způsob, místo a čas provedení likvidace, způsob, jakým bylo se zlikvidovanými předměty naloženo, a pracovníky zodpovědné za provedení likvidace.

U léků, léčiv a potravinářských výrobků musí být likvidace provedena až poté, kdy prošla doba použitelnosti a  nelze je již prodávat.

Příklad

Poplatník skladuje zastaralé výrobky, které jsou již neprodejné. Po dohledem odborníka na likvidaci odpadů jsou výrobky zničeny.

Náklady jsou za splnění dalších podmínek daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. zg) zákona o daních z příjmů.

Z hlediska DPH je důležité, jakým způsobem byly zásoby zničeny. Pokud byl při jejich pořízení uplatňován nárok na odpočet DPH a likvidace spočívala v použití pro osobní potřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, nebo poskytnutí jiným osobám bezúplatně, pak jde o  zdanitelné plnění podléhající DPH ve smyslu § 13 odst. 4 písm. a) a § 13 odst. 5 ZDPH.

V případě, kdy jsou zásoby fyzicky zlikvidovány, nejde o plnění podléhající dani.

„Od roku 2008 je daňově uznatelným nákladem i hodnota likvidovaných zásob, včetně dalších výdajů souvisejících s likvidací, za podmínky, že likvidace byla prokazatelně provedena."

 

Potřebujete poradit?
Obraťte se na nás

Hotline Byznys

Po–Pá: 07:00–17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po–Pá: 08:00–15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Objevte výhody ERP systému Byznys

S Byznysem budete mít všechny firemní agendy pod jednou střechou.
Navíc se o vás bude starat tým odborníků a nezůstanete s ničím na holičkách.

Systém Byznys vám přináší Seyfor