MENU Zavřít

Přečerpaná dovolená - navýšení vyměřovacího základu dna ZP

Publikováno: 31. 3. 2011

Pokud zaměstnanec ke dni skončení pracovního poměru přečerpá nárok na dovolenou, toto období se zpětně posuzuje jako pracovní volno bez náhrady mzdy s následným přepočtem výše pojistného. V měsíci, kdy se zaměstnavatel o přečerpané dovolené dozvěděl, provede navýšení vyměřovacího základu vypočtené z poměrné části minimálního vyměřovacího základu. V systému Byznys v modulu Mzdy a personalistika se v nabídce Dovolená zadá dávka OML s datem skutečně čerpané dovolené (původní) a systém sám v aktuálním měsíci provede navýšení vyměřovacího základu na ZP. Samotné vyrovnání přečerpané dovolené (nároku a částky v Kč) se zadá jako dávka DOV2 a počet dnů mínusem (bez datumu). Případná odchylka v částce vzniklá použitím jiného průměru na náhrady se vyrovná ve sloupci Doplatek.

Potřebujete poradit?
Obraťte se na nás

Hotline Byznys

Po–Pá: 07:00–17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po–Pá: 08:00–15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Objevte výhody ERP systému Byznys

S Byznysem budete mít všechny firemní agendy pod jednou střechou.
Navíc se o vás bude starat tým odborníků a nezůstanete s ničím na holičkách.

Systém Byznys vám přináší Seyfor