Přihlásit

Aktuality & Zajímavosti

Filtrovat:

28. 5. 2021 Informace pro uživatele

Změna šifrovacích protokolů na Finanční správě

> Přečíst
21. 5. 2021 Aktuality

Solitea Byznys – ideální ERP systém pro výrobní firmy

Aby mohl být ERP systém označen jako vhodným pro výrobní firmy, musí disponovat velmi specifickou sadou funkcí a nástrojů. Přesně takové vlastnosti vám nabízí modul Řízení výroby, který je přirozenou součástí ERP systému Byznys.

> Přečíst
17. 5. 2021 Aktuality

ERP versus CRM – jaký je mezi nimi rozdíl?

Často se setkáváme s tím, že uživatelé omylem zaměňují pojmy CRM a ERP. Pro osvětlení případných zmatků proto přinášíme přehledné shrnutí společných vlastností i hlavních rozdílů obou druhů systémů.

> Přečíst
10. 5. 2021 Aktuality

S Byznys Online můžete pracovat odkudkoliv a kdykoliv

Jedním z průvodních znaků současné situace je i rozmach práce z domova se všemi výzvami, které jsou s přechodem na home office spojené. Mnoho firem proto zavádí inovace a nové postupy, které mají zvýšit efektivitu práce na dálku.  

> Přečíst
9. 4. 2021 Informace pro uživatele

Doplnění k příspěvku o změně zákona k nařízené karanténě zaměstnanci v modulu Mzdy a personalistika

V posledních několika dnech došlo v metodických doporučeních MPSV k některým úpravám aplikace již běžícího příspěvku ke karanténě, které jsme byli nuceni zapracovat do výpočtů v nové verzi programu. 

> Přečíst
7. 4. 2021 Případové studie

Manufaktura

Úspora času, odstraněná chybovost a přesná data ze skladu i výroby. Byznys pomáhá Manufaktuře růst

> Přečíst