Přihlásit

I vaše databáze si zaslouží péči. Pomůžeme vám

Víte o tom, že kromě služeb klasických konzultantů můžete využít i naše systémové konzultanty? Postarají se o údržbu vaší databáze. Protože péče je náš byznys.

I vaše databáze si zaslouží péči. Pomůžeme vám

Nasazením systému do firmy nekončíme. Naopak. I poté se staráme a pravidelně o váš byznys pečujeme. Abyste měli klid na práci, která vás baví, a váš podnik mohl růst.

Součástí této péče jsou také služby našich systémových konzultantů.

Jedenkrát za tři měsíce provedou preventivní údržbu databáze, která podpoří nerušenou práci se systémem. Frekvence údržby se dá samozřejmě individuálně domluvit i jinak.

Údržba databáze Byznys obsahuje:

  • údržbu databáze Byznys (shrink DB a logů),
  • v případě SQL Express kontrolu, zdali se velikost databází neblíží maximálnímu limitu,
  • kontrolu chybějících aktualizací SQL,
  • kontrolu, zdali se provádějí zálohy + zdali je dostatek místa na disku, kam se ukládají,
  • kontrola místa na discích, kde je SQL server a aplikace Byznys,
  • kontrolu základního nastavení SQL serveru,
  • kontrolu nastavení naplánovaných úloh ve Windows, které souvisejí se systémem Byznys,
  • automatický report proběhlé kontroly s výsledkem zálohování + aktuálního místa na disku.

 

Ozvěte se, jestli vás služby systémových konzultantů zaujaly. Jsme vám k dispozici.