Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Nápověda: Doprava

Dochází při přechodu na rok 2014 k nějaké změně při výpočtu silniční daně?

Publikováno: 18. 2. 2014

Je možné objednávky zobrazené ve spedici upravovat přímo v grafickém rozhraní?

Publikováno: 18. 2. 2014

V přehledu objednávek ve spedici je checkbox zobrazit statistiky, k čemu slouží?

Publikováno: 18. 2. 2014

Mění se cestovní náhrady pro rok 2014?

Publikováno: 18. 2. 2014

V ručním zadání zálohy silniční daně na formuláři Editace záloh silniční daně je položka Příznak, co určuje?

Publikováno: 16. 1. 2014

V nabídce Zobrazení mapy ve formuláři Výpočet předvolené trasy je tlačítko Zruš, jaký je jeho účel, co ruší?

Publikováno: 16. 1. 2014

V nabídce Zobrazení trasy mám zadané body ve formuláři Výpočet předvolené trasy, ale potřebuji trasu spočítat s týmiž body průjezdu ale v jiném pořadí tak, aby se nemusely body smazat a zadávat znovu. Jak to udělat?

Publikováno: 16. 1. 2014

Jakým způsobem lze zadat do výpočtu silniční daně zaplacené zálohy, které byly uhrazeny bez vazby na Dopravu?

Publikováno: 16. 1. 2014

Je možné si v systému plánovat trasu bez vazby na zanesená data z provozu vozidel?

Publikováno: 10. 12. 2013

V nabídce zobrazení mapy se při vykreslení trasy vozidla se v tabulce objevují řádky s daty. Co je to za informace?

Publikováno: 10. 12. 2013

Jaké jsou podmínky pro informování systémem o opuštění bodu průjezdu v nabídce Zobrazení mapy?

Publikováno: 10. 12. 2013

Je možné po provedeném měsíčním zpracování vrátit se zpět k předchozímu období?

Publikováno: 10. 12. 2013

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor