Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

TeamViewer ke stažení zde.

Modul Fakturace

Co je vhodné zkontrolovat, pokud faktura typu PD nevstupuje do Evidence přenesené daňové povinnosti?

Pokud se v Evidenci přenesené daňové povinnosti nenachází požadovaná faktura, je nutné zkontrolovat.
  1. Faktura musí mít v hlavičce uvedeno PD. V případě se přenesené daňové povinnosti netýká celá faktura, je nutné mít hodnotu PD uvedenou u dané položky v soupisu (pro přijatou fakturu) či detailu (pro vydanou fakturu) v názvu položky TYP.
  2. U přijaté faktury na soupisu či u vydané faktury na detailu musí být pro danou položku vyplněna položka Kód PDP.
Po načtení evidence se může zobrazit hláška: „Evidence PDP obsahuje daňové doklady, ve kterých nesouhlasí znaménka v položkách Množství a Plnění v MJ PDP v dokladech…. Pokračovat?“ Tato hláška upozorňuje na to, že je u položky vybraný Kód PDP, ovšem není vyplněna položka Množství nebo Plnění v MJ, které jsou u všech kódů PDP kromě 4 povinné. Bez těchto náležitostí není evidence kompletní.
Datum: 6. 9. 2012 Zpracoval: Maskova Moduly: Fakturace