Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Finanční účetnictví

Dají se do Pomocného konsolidačního přehledu zadat dotace na majetek?

Ano. Pro výkaznictví PKP je umožněno zadat a vykazovat dotace na nákup majetku. (viz. nápověda Byzyns - Pomocný konsolidační přehled)

Část III - hodnoty jsou čerpány z účetních dokladů. Tato část rozkládá řádky části I dle metodiky PKP. Výjimku tvoří řádky A.I.1. až A.II.8. části I., kdy do rozkladu vstupují pouze dotace. To, zda účet bude spadat do rozkladu, pro tuto variantu určuje parametr "Sledovat partnera", který se nachází v účtovém rozvrhu. Zadání dotací na nákup hmotného majetku je možné pomocí tlačítka "Část II., III. a V." Zde se vyvolá formulář se záložkami a jedna z nich se týká dotací. Na této záložce se zadá partner, který dotaci poskytl, položku, které se dotace týká. Dále výši dotace (sloupec Částka) a dále Výši oprávek v běžném období (sloupec Opr. v běžném) a Výši oprávek za předcházející období (sloupec Opr. v minulých).

Datum: 31. 12. 2020 Zpracoval: Richard Papert Moduly: Finanční účetnictví