Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

TeamViewer ke stažení zde.

Modul Finanční účetnictví

Jak mám provést převod aktuálního roku do ORZ?

POPIS ŘEŠENÍ: 1. vytvoření ORZ 2. natáhnutí účtového rozvrhu pro aktuální rok 3. vytvoření počátečních stavů z ORZ 4. roční závěrka 5. zrušení loňské ORZ · Prvním krokem při přechodu na nový rok je v menu Obsluha nabídka Vytvoření ORZ, kdy uživatel bude moci pořizovat zároveň účetní zápisy minulého a nového roku. K přechodu mezi jednotlivými účetními obdobími uživatel využije v menu Obsluha nabídek Přepnutí dat na ORZ, kdy se připojí na data minulého roku, a Přepnutí dat na aktuální rok – v těchto datech bude pořizovat účetní zápisy nového roku. · Nabídka Vytvoření počátečních stavů z ORZ vytvoří počáteční stavy nového roku z koncových dat roku minulého, tuto nabídku může uživatel využít vždy, kdy bude potřebovat zaktualizovat počáteční stavy, protože pořídit účetní zápisy minulého roku – změnil koncové stavy. Před použitím nabídky Vytvoření počátečních stavů z ORZ nesmí uživatel zapomenout vytvořit účtový rozvrh pro nový rok. Počáteční stavy je možné prohlížet a opravovat v aktuálním roce v menu Pořízení nabídce Počáteční stavy. Poklepáním na tlačítko aktualizace se záznamy zanesou do účetních knih. Zaktualizované počáteční stavy je možné prohlížet v menu knihy nabídka Počáteční stavy ročního období. · V okamžiku definitivního uzavření minulého roku, uživatel již nebude pořizovat zápisy do minulého období, vybere v menu Obsluha nabídku Roční závěrka (zobrazí se pouze uživateli mající právo 6 do účetnictví), který provede tzn. převod koncových stavů výsledkových účtů na účet 710, koncových stavů rozvahových účtů na účet 702 a zůstatku účtu 710 na 702. Po vytvoření Roční závěrky již nelze pořizovat, opravovat či rušit účetní doklady, stejně tak jako aktualizovat/deaktualizovat účetní doklady či počáteční stavy. Veškerá data jsou přístupná pouze k “prohlížení”. · Jakmile uživatel bude potřebovat vytvořit další účetní rok – tzn. odložit aktuální rok do minulého období – použije v menu Obsluha nabídku Údržba dat – Zrušit loňskou ORZ, která převede data z ORZ do nabídky Hlavní kniha – archiv v aktuálním roce a znepřístupní možnost Přepnutí dat na ORZ. Pak bude mít uživatel v menu Obsluha nabídka Vytvoření ORZ možnost přesunout aktuální data do ORZ a vytvořit data nového roku.
Datum: 24. 3. 2017 Zpracoval: Richard Papert Moduly: Finanční účetnictví