Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Finanční účetnictví

Jak můžeme upravit Hospodářský výsledek o neuhrazené závazky?

V nabídce Rozbory/Hospodářský výsledek je možné na Straně 1 v položce d Neuhrazené závazky zadat připočitatelnou či odpočitatelnou částku neuhrazených závazků.
Připočitatelná položka – zahrnuje neuhrazené závazky, od jejichž splatnosti uplynula doba delší než 36 měsíců.
Odpočitatelná položka – zahrnuje hodnotu splněného nebo započteného závazku, který byl v minulém období zahrnut do neuhrazených závazků jako připočitatelná položka.
Tyto částky lze snadno zjistit v modulu Fakturace např. z Knihy přijatých faktur, kam se zadá na záložce Podmínka příslušný datum do pole Splatnost do.
Např. pro Hospodářský výsledek k 31. 12. 2008 budeme hledat nazaplacené faktury přijaté s datem splatnosti starším než 31. 12. 2005.

Datum: 21. 1. 2009 Zpracoval: jkrprcom Moduly: Finanční účetnictví