Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Centrální menu

Jak postupovat v případě chybného výsledku kontroly Validace EXE?

Uvedená hláška je výsledkem automatické kontroly konzistence aplikačních souborů po upgrade BYZNYS. Při upgrade nedošlo k přepsání všech aplikačních souborů BYZNYS jejich novou verzí. Tento stav může nastat v těchto případech:

- některý ze souborů (APP či EXE) byl právě v užívání (instalátor tedy nebyl schopen provést jeho aktualizaci)
- některý soubor byl dříve aktualizován ručně. Instalátor v těchto případech dříve ručně aktualizované soubory neaktualizuje (ponechá tedy původní verzi).

Pro odstranění tohoto nesouladu je možno využít následující postup:

1) Na všech stanicích ukončit BYZNYS.

2) Na serveru provést z bezpečnostních důvodů odkopírování celé složky /BYZWIN/Exe do libovolného záložního adresáře.

3) Na serveru ve složce BYZWIN/Exe provést zrušení všech následujících souborů:

abo.app
BWhelp.chm
byz5_1.app
byz5_2.app
byznys50.exe
b_report.app
central.app
crm.app
csd.app
doprava.app
em.app
excellent.app
faktur.app
frx2wrd.app
inf.app
manazer.app
mzdy.app
noveexe.exe
olap.app
pokladna.app
skakt.app
sklad.app
tpv.app
ucto.app
workflow.app
zakazky.app

A ve složce /BYZWIN/Exe/Plugin smazat tyto soubory:

zalozolap.APP
zalozskakt.app
zaloztpv.app

4) Na serveru provést opětovné spuštění upgrade BYZNYS (souboru upgrade_xxxxxxx.exe či upgrade_xxxxxxx.msi), následně v rámci průvodce instalací zvolit variantu ^Opravit^.

5) Po dokončení upgrade na serveru spustit BYZNYS na serveru, provede se úvodní inicializace a následně se zobrazí standardní přihlašovací okno (uvedená hláška ohledně chybného kontrolního součtu by se již neměla zobrazit). Pokud po přihlášení k multiverzní firmě nedojde k úpravě struktur této databáze, je nutné zvolit nabídku BYZNYS/Servisní činnosti/Správce systému, a zde stisknout tlačítko Vnutit inicializaci. Následně ukončit BYZNYS na serveru a opětovně jej spustit. Po přihlášení (jako uživatel ^sa^) k této multiverzní firmě by měla proběhnout úprava struktur této databáze novou kompilací.

6) Po dokončení úpravy struktur provést validaci EXE (tj. nabídka Nápověda/O aplikaci - stisk tlačítka Validace EXE. Měla by se zobrazit informační hláška, že kontrolní součet APP a EXE je platný.

V případě více multiverzních firem je nutné bod 5 opakovat i pro tyto ostatní multiverzní firmy.

Datum: 5. 5. 2009 Zpracoval: jkrprcom Moduly: Centrální menu