Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Jak probíhá přepočet nepřímých nákladů na zakázky?

Publikováno: 10. 9. 2008

Přepočet nepřímých nákladů na jednotlivé karty zakázek si může uživatel spustit v nabídce Aktualizace/Nepřímé náklady/Propočet za období. Otevře se okno, v němž uživatel zadá období, za které se má propočet provést. V případě, že již za toto období propočet proveden byl, nabídne systém vymazání údajů z předchozího propočtu. Po zadání období se objeví celková suma nákladů zaúčtovaná ve finančním účetnictví rozdělená podle středisek. Uživatel má toto možnost zkontrolovat a případně opravit. Pak sumu potvrdí. Systém pak na pozadí od celkové sumy střediskových nákladů odečte náklady již přiřazené jednotlivým zakázkám. Výsledná suma nákladů dle jednotlivých středisek pak je použita k propočtu.
Propočet nepřímých nákladů probíhá na základě nákladů mzdových. Systém si zjistí celkové mzdové náklady na dané zakázce za dané období a středisko a tyto vydělí sumou mzdových nákladů daného období na dané středisko. Tímto podílem je pak vynásobena suma nepřímých střediskových nákladů. Výsledek je pak zapsán k zakázce jako nepřímý náklad za dané období a středisko.

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor