Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Finanční účetnictví

Jak si vytvoříme počáteční stavy nového roku?

Systémy třídy BYZNYS umožňují automatické vytvoření počátečních stavů nového roku ze stavů koncových hlavní knihy roku minulého. Přenesení těchto stavů může uživatel provést po přepnutí dat na ORZ v nabídce Obsluha/Vytvoření počátečních stavů z ORZ. Zde je možné opakovaně vytvářet počáteční stavy platného období daty z ORZ. Aby se přenesené počáteční stavy zohlednily v Hlavní knize, je nutné je ještě zaktualizovat. Toto uživatel provede v nabídce Pořizování/Počáteční stavy.

Datum: 28. 1. 2009 Zpracoval: jkrprcom Moduly: Finanční účetnictví