Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Byznys BI

Jak správně definovat přístupová práva?

Přístupová práva je nutné definovat pro: databázi datového skladu, pro analytickou databázi. Pro obě databáze lze definovat práva přímo v management studiu. Pro datový sklad také pomocí nabídky Pravá datového skladu v obsluze modulu Byznys BI. Pro analytickou databázi pak ve visual studiu, kde se tvoří a modifikuje struktura této databáze.
Datum: 16. 6. 2014 Zpracoval: Pilous Moduly: Byznys BI