Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Jak zadat nákupní cenu do příjemky.

1) Pokud doklad od dodavatele (přijatá faktura, účtenka, dodací list) obsahuje součtové hodnoty za jednotlivé sortimenty, je vhodné vynechat položku Cena/MJ a celkovou cenu zapsat do položky Celková cena. 2) Poskytnutá sleva dodavatelem (v Kč nebo v %) se zapíše do položky Sleva. Zadaná sleva neupravuje položky Cena/MJ a Celková cena, koriguje Celkovou částku dokladu a cena za sortiment (tzn. po slevě) se uloží do dat systému. 3) Rozdíl v celkové částce dokladu od dodavatele (přijatá faktura, účtenka, dodací list) a celkové částce příjemky, který vznikne např. zaokrouhlením, se zapíše (+/-) do položky Vedlejší poř. náklady

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor