Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Byznys BI

Jakou funkci má tlačítko Založ práva?

Tlačítko ZALOŽ PRÁVA v menu Obsluha/Práva datového skladu provede založení práv na SQL Serveru pro databázi datového skladu. Vzhledem k rušení a zakládání práv na SQL serveru, musí být uživatel provádějící založení práv administrátorem SQL serveru (sa nebo administrátor sítě v případě trusted connection). Nastavení práv pro datový sklad neovlivňuje práva k analytické databázi. Ta je potřeba nastavit ve Visual Studiu.
Datum: 25. 4. 2014 Zpracoval: Pilous Moduly: Byznys BI