Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Jaký je postup systému při ukládání zápočtu?

Publikováno: 1. 12. 2008

1. Kontrola na výběr minimálně jedné pohledávky nebo závazku pro zápočet
2. Pokud dojde k výběru více neslučitelných měn spustí se mechanismus pro výběr koncové měny zápočtu
3. Automaticky se vytvoří seznam všech uživatelem vybraných měn (z FV i FP) pro zjištění kurzů potřebných pro výpočet celkové částky zápočtu
4. V případě, že je počet použitých měn v zápočtu větší než 1 nabídne se uživateli formulář pro editaci kurzů použitých měn
5. Systém provede kontrolu přístupových práv uživatele provádějícího zápočet
6. Dojde k zobrazení formuláře pro specifikaci datumu, čísla a popisu zápočtu a směr výtisku pořizovaného zápočtu
7. Po jeho potvrzení (tlačítko Ulož) systém provede uložení plateb k fakturám (dle níže specifikovaných pravidel)
8. Následuje ukládání řádku zápočtu (tabulka ZAPOCTY)
9. Po úspěšném uložení všech tabulek se provede tisk zápočtu
10. Systém vrací uživatele na první stránku a ten má možnost pořizovat nový zápočet

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor