Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Skladové hospodářství

Je možné použít řádkový druh pohybu?

Ano. Tento režim se zapíná v menu Moduly/Skladové hospodářství/Obsluha/Nastavení/Změna implicitního nastavení na první záložce parametrem Řádkový druh pohybu v dokladech. Po zapnutí je ve skladových dokladech zobrazen sloupec Det. druh, do kterého je možné zadat jiný druh pohybu, než je v hlavičce dokladu. Při účetní likvidaci pak druh pohybu zapsaný v řádce dokladu má přednost před druhem pohybu uvedeným v hlavičce dokladu. Změnou tohoto parametru dojde i ke změně výstupních sestav týkajících se skladových dokladů.Řádkový druh pohybu lze zapnout kdykoliv. Při jeho vypnutí je obsluha upozorněna na změnu způsobu účtování dokladů při přenosu do účetnictví.

Datum: 17. 1. 2008 Zpracoval: jkrprcom Moduly: Skladové hospodářství