Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Workflow

Je možné přidělený úkol z projektu delegovat na někoho jiného?

Ano. V detailu úkolu je k tomuto účelu vytvořeno tlačítko Předat. Po jeho stisknutí se objeví nové okno, v němž je možné z nabídnutého seznamu uživatelů přidělit úkol někomu jinému.
V protokolu změn je pak zapsán údaj o tom, že byl úkol jedním uživatelem odmítnut a druhý uživatel ho má v určitém stavu rozpracovanosti.

Datum: 17. 6. 2008 Zpracoval: jkrprcom Moduly: Workflow