Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Skladové hospodářství

K čemu slouží Číselník masky sériového čísla?

Číselník masky sériového čísla slouží k předdefinování jednotlivých částí sériového čísla dle identifikátorů sortimentu. Číselník je přístupný pouze v případě zapnuté evidence sériových čísel v implicitním nastavení modulu Skladové hospodářství.
V poli Klíč masky je zadáno jednoznačné identifikační číslo části sériového čísla.
Pole Hodnota udává řetězec znaků v sériovém čísle určující vlastnost sortimentu. Délku a umístění řetezce určuje záznam na 4. stránce implicitního nastavení Skladové hospodářství odpovídající stejnému pořadí jako Klíč masky.
Do pole Popis je možné zadat srozumitelný popis hodnoty části sériového čísla.
Pokud je toto nastavení správně provedeno, umožní uživateli snadné rozklíčování vlastností sortimentů zakódovaných v sériovém čísle.

Datum: 1. 5. 2008 Zpracoval: jkrprcom Moduly: Skladové hospodářství