Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Skladové hospodářství

Kde v systému můžeme provést inventuru skladu?

Inventura skladu se provádí v menu Sklad/Inventura skladu (případně Inventura skladu dle sériových čísel, pokud jsou tato sledována).
V této nabídce je možné pomocí tlačítka Přepis stavů načíst aktuální stav sortimentu evidovaný systémem, tento pak lze ve sloupci Skutečný stav opravit na fyzicky zjištěnou hodnotu. Uloženou rozdílovou hodnotu je pak možné dotáhnout pomocí tlačítka Inventura do Příjmového nebo Výdejového dokladu v závislosti na tom, zda se jedná o manko, či přebytek.

Datum: 10. 1. 2008 Zpracoval: jkrprcom Moduly: Skladové hospodářství