Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

TeamViewer ke stažení zde.

Modul Legislativa

Místo plnění a povinnost přiznat daň při pořízení a dodání zboží v EU v roce 2014

Zdroj: Verlag Dashöfer
Kde je místo plnění a kdy je nutno přiznat DPH při pořízení zboží, dodání zboží (i s instalací nebo montáží) a přemístění zboží z / do jiného členského státu EU?
Pořízení zboží Místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli. Povinnost přiznat daň nastává k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém bylo zboží pořízeno nebo ke dni vystavení daňového dokladu a to k tomu dni, který nastane dříve. Dodání zboží Místem plnění při dodání zboží do jiného členského státu je místo, kde odeslání nebo přeprava začíná (tuzemsko). Povinnost přiznat uskutečnění dodání nastává k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno nebo ke dni vystavení daňového dokladu = den, kdy dodavatel vystavil daňový doklad a to k tomu dni, který nastane dříve. Pořízení zboží z jiného členského státu s instalací nebo montáží Místem plnění je místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Povinnost přiznat daň nastává ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty (zálohy) a to k tomu dni, který nastane dříve. Dodání zboží do jiného členského státu s instalací nebo montáží Místem plnění je místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Povinnost přiznat plnění nastává ke dni uskutečnění plnění nebo ke dni přijetí úplaty (zálohy) a to k tomu dni, který nastane dříve. Přemístění zboží z jiného členského státu Místem plnění je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli. Povinnost přiznat daň nastává dnem přemístění zboží do tuzemska. Přemístění zboží do jiného členského státu Místem plnění je místo kde odeslání nebo přeprava začíná (tuzemsko). Povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění plnění (ke dni přemístění majetku).
Datum: 28. 4. 2014 Zpracoval: Plechata Moduly: Legislativa