Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Můžeme v systému účtovat na podrozvahové účty?

V systémech třídy BYZNYS je možné pracovat s podrozvahovými účty dvěma způsoby.
Uživatel může buď pořizovat záznamy přímo na jednotlivé podrozvahové účty v nabídce Pořizování/Podrozvahové účty. Tyto pak po uložení uvidí v Knihy/Podrozvahové účty.
Druhou možností je zapsání podrozvahových účtů přímo do účetního dokladu. Zde platí pravidlo, že proti sobě mohou na stranách MD a D stát jen podrozvahové účty. Po aktualizaci účetního dokladu jsou stavy zapsány v nabídce Knihy/Hlavní kniha/Kniha podrozvahových účtů.

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor