Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Finanční účetnictví

Můžeme zkontrolovat, zda nám souhlasí Zisk vypočítaný z rozvahových účtů na zisk z výsledkových?

Ano. Rychlé srovnání těchto dvou čísel můžete najít na příklad v nabídce Obsluha/Kontroly/Kontrola modulu. V zobrazeném okně můžete v dolní části vidět hodnotu zisku nebo ztráty zjištěnou z majetkových účtů a v další řádce ji porovnat se ziskem nebo ztrátou vycházející z rozdílu mezi výnosy a náklady.

Datum: 17. 12. 2008 Zpracoval: jkrprcom Moduly: Finanční účetnictví