Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Nařízení vlády uveřejněná ve Sbírce zákonů k 7.10.2008

 

 

 

Nařízení vlády uveřejněná ve Sbírce zákonů k 7. 10. 2008

(zdroj: Účetní svět)

Vláda České republiky vydala ve Sbírce zákonů dvě důležitá nařízení. První z nich upravuje částky pro stanovení výpočtových základů pro účely úpravy výše dávek nemocenského pojištění a druhé z nich se vztahuje k částkám, jejichž prostřednictvím se stanovuje výpočtový základ pro účely důchodového pojištění.

 

Nařízení vlády č. 366/2008 Sb.,
kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů Vláda nařizuje podle § 170 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.:

§ 1

Částky pro stanovení denního vyměřovacího základu uvedené v § 18 odst. 7 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se pro účely úpravy výše dávek nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009, upravují takto:

a) částky 550 Kč se zvyšují na 610 Kč,

b) částky 790 Kč se zvyšují na 870 Kč.

§ 2

Částky pro stanovení průměrné částky připadající na kalendářní den uvedené v § 17 odst. 1 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se pro účely úpravy výše dávek nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. lednem 2009, upravují takto:

a) částky 550 Kč se zvyšují na 610 Kč,
b) částky 790 Kč se zvyšují na 870 Kč.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

 

Nařízení vlády č. 365/2008 Sb.,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 činí 21 527 Kč.

§ 2

Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 činí 1,0942.

§ 3

Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 257/2007 Sb. se zvyšují takto:

a) částky 10 000 Kč se zvyšují na 10 500 Kč,
b) částky 24 800 Kč se zvyšují na 27 000 Kč.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

 

 

 

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor