Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Navýšení vyměřovacího základu na ZP v případě přečerpané dovolené

Pokud zaměstnanec ke dni skončení pracovního poměru přečerpá nárok na dovolenou, toto období se zpětně posuzuje jako pracovní volno bez náhrady mzdy s následným přepočtem výše pojistného. V měsíci, kdy se zaměstnavatel o přečerpané dovolené dozvěděl, provede navýšení vyměřovacího základu vypočtené z poměrné části minimálního vyměřovacího základu. V systému Byznys Win® v modulu Mzdy a personalistika se v nabídce Dovolená zadá dávka OML s datem skutečně čerpané dovolené (původní) a systém sám v aktuálním měsíci provede navýšení vyměřovacího základu na ZP. Samotné vyrovnání přečerpané dovolené se zadá jako dávka DOV2 a počet dnů mínusem (bez datumu).

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Solitea