Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Fakturace

Nedobytné pohledávky

Nedobytné pohledávky

Slouží ke generování opravných daňových dokladů k nedobytným pohledávkám dle ustanovení § 46 a násl. ZDPH (pro pořízení původních opravných daňových dokladů v insolvenci dle původního ustanovení § 44 ZDPH platným do 31.3.2019 bude nadále sloužit typ faktury OPI a OPV v Pořízení faktury).

ZRACOVÁNÍ

První nedobytná pohledávka

K vybrané faktuře, lze pouze s volbou Snížení ZD.

Tedy musí být nejdříve vytvořena faktura typu POP. V nabídce nedobytné pohledávky se postavím na řádek s fakturou, ke které chci vytvořit první opravný daňový doklad. Ideálně si na formuláři zatrhnu parametr ‚Dosud neevidované nedobytné pohledávky‘ - následně zvolím Typ operace: Snížení ZD a kliknu na tlačítko Vytvoření ODD. Po odenterování čísla faktury se automaticky dosadí typ faktury POP / TU

Faktura se chová jako dobropis. Na záložce Detail je místo sloupce Množství zobrazen sloupec Vráceno.  

Předmět faktury se automaticky vyplní jako Nedobytná pohledávka XY (kdy XY je číslem původní faktury).

ODD k faktuře č. - obsahuje číslo původní faktury, z které je pohledávka tvořena.

Spisová značka insolvenčního řízení - pole je přístupné a po vyplnění je hodnota viditelná i na výtisku nedobytné pohledávky.

Náležitosti opravného dokladu - po stisku tlačítka se zobrazí formulář Náležitosti daňového dokladu na opravu daně nedobytné pohledávky. V případě, že jsou již náležitosti k faktuře naplněny, je tlačítko prosvíceno červeně.

Formulář obsahuje volně editované textové pole, tzn. uživatel si může náležitosti vyplnit ručně. Případně si náležitosti vyplní pomocí tlačítek :

-Generuj náležitosti ODD - vygeneruje první řádky s informacemi o původní faktuře a nezaplacené pohledávce

-Související doklady (zobrazí již vytvořené ODD k dané faktuře) – jejichž texty je možné přenést do Náležitostí opravného dokladu přes tlačítko Přenes - ty se generují jako další řádky do textového pole pod již vygenerované řádky týkajících se původního zdanitelného plnění. Tlačítko lze stisknout opakovaně.

!!! Na faktuře typu POP se automaticky neplní text Daňového sdělení – musí se vybrat na záložce Detail – tlačítko Rozpis DPH – Daňová sdělení. Nebo je možnost v číselníku daňových sdělení jej předem určit Fakturace – Číselníky – Daňová sdělení – Seznam typu faktur: doplním POP – Ulož. Pokud takto bude zadán v číselníku bude se dotahovat automaticky.

 

Změny v již existující nedobytné pohledávce

Pokud nastaly nové skutečnosti k nedobytné pohledávce (původní snížení je potřeba navýšit/snížit, byl vydán kvalifikovaný odhad, zrušení opravy – faktura nabyla opět platnost v plném rozsahu)

V nabídce Nedobytné pohledávky si dohledám fakturu, ke které již existuje další doklad v souvislosti k nedobytným pohledávkám - Ideálně si na formuláři zatrhnu parametr ‚Již evidované nedobytné pohledávky‘

Postavím se na řádek faktury, ke které budu generovat další doklady – podle nastalé situaci zvolím Typ operace: Snížení nebo Zvýšení ZD – stisknu tlačítko Vytvoření ODD – odenteruji číslo faktury a v roletce Typ vyberu požadovanou operaci:

Pro snížení:

POP – Základní opravný daňový doklad

OOP – Změna výše opravy – kval. odhad

DOP – Dodatečná oprava základu daně

Faktura se chová jako dobropis. Na záložce Detail je místo sloupce Množství zobrazen sloupec Vráceno.  

 

Pro zvýšení:

OOP – Změna výše opravy – kval. odhad

DOP – Dodatečná oprava základu daně

ZOP – Zrušení opravy základu daně

Faktura se chová standardně na záložce Detail je zobrazen sloupec Množství.

 

Další postupu je již stejný jako výše popsaný proces pro prvotní doklad.

 

U dodatečných dokladů se pod tlačítkem Související doklady může v případě, že nebyly vybrány žádné související doklady zobrazit upozorňující hláška „Nevybrali jste žádné související doklady. Pokračovat?“

Systém zde předpokládá, že pro vytvářený doklad jsou doklady navazující. Pokud doklady nechci přidat vyberu ANO a přes hlášku se vrátím na formulář vytvoření ODD.

 

 

Sestava / Tisk sestavy

Opravný daňový doklad má vždy dvě strany. Na první straně jsou uvedeny všechny potřebné náležitosti.

Druhá strana obsahuje odkaz na náležitosti daňového dokladu na opravu daně nedobytných pohledávek – tedy to co je jsem uvedla na hlavičce faktury pod tlačítkem Generuj náležitosti ODD

Nabídka Tisk faktur (Fakturace – Odběratelské – Tisk faktur) automaticky nezobrazí faktury typu POP, OOP, DOP, ZOP  a to ani při zatrženém parametru ‚Všechny faktury‘ – je tedy nutné zatrhnout parametr ‚Nedobytné pohledávky‘

Datum: 30. 4. 2021 Zpracoval: Milcová Moduly: Fakturace