Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Nevyplacené podíly na zisku


Nevyplacené podíly na zisku

Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní metodika upravuje obecně odúčtování právně zaniklých závazků na příslušný účet ostatních výnosů. Neřeší však odúčtování promlčených závazků ani závazky z titulu nevyplacených dividend. Jde o závazek společnosti vůči akcionářům k výplatě podílu na zisku. Pokud stanovy nebo rozhodnutí valné hromady nestanoví něco jiného, je dividenda splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

Pokud není uplatněn nárok na výplatu dividend u obchodní společnosti, vzniká závazek z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend. Ten se podle obchodního zákoníku promlčuje po čtyřech letech. Promlčecí lhůta začíná běžet ode dne splatnosti dividendy.

Pokud se společnost rozhodne promlčený závazek z neuplatněného nároku na výplatu dividend vyřadit z rozvahy, je otázkou, zda má být takový závazek odepsán do výnosů a zda mají být tyto výnosy zdaněny.

K této otázce vydala Národní účetní rada výklad týkající se zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (Interpretace NÚR I-15). Podle výkladu rady složené z odborníků není vyřazení závazku z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend výnosem. Ke vzniku závazku došlo v důsledku rozdělení zisku, tj. složky vlastního kapitálu společnosti. Jako tato položka by se měly promlčené podíly na zisku do vlastního kapitálu vrátit.

 

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Solitea

Podzimní webináře

Registrujte se zdarma na webináře o řízení výroby a novinkách v Byznysu

To mě zajímá
Zavřít