Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Novela zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v souvislosti se zdaňováním zaměstnaneckých benefitů

Na základě zákona 489/2009 Sb., který novelizoval zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, byl do uvedeného předpisu s platností od 1.1.2010 nově zařazen § 36a, který řeší stanovení Základu daně ve zvláštních případech. Toto ustanovení, mimo jiné, udává, že základem daně pro výpočet DPH je cena obvyklá zjištěná k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Z toho vyplývá, že výše základu daně a tedy i výsledné vypočtené daně za zdanitelná plnění pro všechny osoby, které jsou k plátci ve zvláštním vztahu, se určuje na základě ceny obvyklé a ne skutečně vyúčtované. Definice osob ve zvláštním vztahu k plátci je uvedena v odst. 3 § 36a tohoto zákona.

Vzhledem k tomu, že v seznamu těchto osob jsou v písmenu d) uvedny osoby, které jsou v pracovněprávním nebo v jiném obdobném vztahu k pláctci, týkalo se toto ustanovení i tzv. zaměstnaneckých benefitů. Tato změna vyvolala velkou vlnu nevole veřejnosti a zejména odborových organizací. Na základě těchto reakcí byla navržena novela zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, která uvedené písmeno d) z § 36a odst. 3 vypouští. Přes odmítnutní senátu i veto prezidenta poslanecká sněmovna návrh zákona schválila zákonem 120/2010 Sb. s účinností ode dne vyhlášení tedy od 27.4.2010.

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Solitea

Podzimní webináře

Registrujte se zdarma na webináře o řízení výroby a novinkách v Byznysu

To mě zajímá
Zavřít