Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Novela zákona o Dani z přidané hodnoty

Publikováno: 31. 8. 2008


Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Novela zákon o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 1. 2009 vyšla ve Sbírce.

Dne 19. 8. 2008 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 302/2008 Sb. novela zákona o dani z přidané hodnoty, která je účinná od 1. 1. 2009.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zahrnuje do zákona především změny vyvolané sladěním zákona o  DPH s ustanoveními Směrnice Rady 2006/112/ES a zohledněním dosud získaných zkušeností zejména v oblasti uplatnění DPH u dodání nebo pořízení zboží a  poskytování služeb mezi členskými státy EU. Dále upřesňuje některé definice a  pojmy, zjednodušuje některá ustanovení zákona a zahrnuje legislativně-technické změny.

Nově např. zákon umožňuje opravy chybně uplatněné daně při použití nesprávné sazby, chybného posouzení místa plnění nebo předmětu daně. Upřesňují se podmínky pro nezdanění reklamních a propagačních předmětů a obchodních vzorků. U transakcí uskutečňovaných v  rámci EU dochází např. k upřesnění dne vzniku povinnosti přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu ve vazbě na daňový doklad, nově budou stanoveny lhůty pro doplnění náležitostí dokladu.

Pokud jde o definice, bude změněna definice obratu bez vazby na účetnictví (příjmy a výnosy a pouze ve vztahu k plněním uskutečněným v tuzemsku). Změna bude také u dnes používaného pojmu finanční pronájem, nově bude definováno, kdy se bude jednat o dodání zboží s povinností odvést daň při dodání předmětu smlouvy a kdy se bude jednat o poskytnutí služby. K podstatné změně dojde také u tzv. přefakturace, kde se bude postupovat obdobně jako při nákupu a prodeji zboží, resp. při poskytnutí služeb, a současně bude stanoveno, která plnění bude možné uvádět mimo základ daně (tedy tato plnění již nezdaňovat).

 

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor