Interní zóna Zjistit cenu

Interní zóna

Novela zákona o daních z příjmů vyšla ve Sbírce zákonů.

Publikováno: 29. 6. 2009

Novela zákona o daních z příjmů, která je účinná dnem vyhlášení, přináší firmám rychlejší odpisování majetku.

Ve Sbírce zákonů pod č. 216/2009 Sb. vyšla novela zákona o daních z příjmů. Novela je účinná dnem vyhlášení, a to od 20. 7. 2009.

Mimořádné odpisy lze uplatnit pouze u:

^ hmotného majetku zatříděného do odpisové skupiny 1 a 2
^ nového hmotného majetku (poplatník musí být prvým vlastníkem daného hmotného majetku), např. u nového, a nikoli ojetého automobilu
^ majetku pořízeného v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010.

Uplatnění mimořádných odpisů je řešeno vložením samostatného § 30a do ZDP. Uplatnění mimořádných odpisů je dobrovolné, protože v některých případech nemusí být výhodné.

Mimořádné odpisy lze libovolně kombinovat se standardními zrychlenými či rovnoměrnými odpisy.

Právní úprava mimořádných odpisů v ZDP je následující:

§ 30a Mimořádné odpisy

(1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

(2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

(3) Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(4) Mimořádné odpisy hmotného majetku podle odstavců 1 a 2 nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5.

(5) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavců 1 a 2 nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33.

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor

Síla dat: Jak na reporting v Byznysu

Registrujte se zdarma na webinář. Ukážeme možnosti reportingu v Byznysu. A odkryjeme jedno překvapení.

To mě zajímá
Zavřít