Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Novela zákona o DPH

Na základě novely zákona o DPH, která je v platnosti od 1.4.2019 jsme do systému Byznys realizovali možnost výpočtu DPH dle nové legislativy. Stále se však setkáváme s novými a zpřesňujícími výklady jak přistupovat k zaokrouhlování a výpočtu DPH. Vzhledem k tomu, že systém Byznys obsahuje variantní nastavení, je možné si nastavit výpočet a zaokrouhlení dle potřeb a výkladu každého uživatele (nastavení se provádí v centrálním menu systému v nabídce Systémové nastavení a údaje o firmě a dílčí nastavení pak v Implicitních nastavení jednotlivých modulů – zejména modulu Fakturace).

 

V souvislosti s aktuálními poznatky doporučujeme vypnout v systému Byznys všechna zaokrouhlení a to jak základu a výše DPH, tak také zaokrouhlení celkových částek faktur. V tomto případě bude systém počítat s hodnotami nezaokrouhlenými (resp. zaokrouhlenými na haléře) a nebude tak vznikat žádný zaokrouhlovací rozdíl, který by byl předmětem DPH. Zákon ovšem – dle našeho názoru – umožňuje provést zaokrouhlenou úhradu takové (nezaokrouhlené) faktury bez vlivu na DPH, což je v modulu pokladna plně umožněno.

 

Co se týče zaokrouhlení celkové částky faktury, zde se pak názory velmi různí.

 

V případě, že je potřeba zaokrouhlovat již celkovou částku faktury, je na tuto situaci možno pohlížet dvěma způsoby:

 

  • Zaokrouhlení celkové částky se netýká hotovostní platby a tudíž je zaokrouhlovací rozdíl nutno rozpustit do základu a výše DPH. Pokud se s tímto názorem ztotožňujete, doporučujeme nastavit parametr Přepočet DPH při zaokrouhlení (v nabídce Systémové nastavení a údaje o firmě na záložce Systémové hodnoty) na hodnotu „A“ – dojde tak ke zpětnému přepočtu základu a výše DPH ze zaokrouhlené částky a tedy k uplatnění DPH ze zaokrouhlovacího rozdílu.

 

  • Druhý pohled je takový, že z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacímu rozdílu a zamezení možného opakovaného zaokrouhlení téže částky, není i zaokrouhlení celkové částky faktury (jak hotovostní, tak bezhotovostní) předmětem daně. Pokud se ztotožňujete s tímto názorem, pak doporučujeme nastavit parametr  Přepočet DPH při zaokrouhlení (v nabídce Systémové nastavení a údaje o firmě na záložce Systémové hodnoty) na hodnotu „N“ – čímž nedojde k uplatnění DPH ze zaokrouhlovacího rozdílu. Tento pohled je podpořen nezávazným vyjádřením Ministerstva financí České republiky – cituji:

 

„V případě bezhotovostní platby realizované buď platební kartou nebo převodním příkazem zákon o DPH zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty do základu daně výslovně neupravuje. Důvodem je předpoklad, že v bezhotovostním styku není nezbytně nutné zaokrouhlovat na celé koruny, neboť lze podle ustanovení § 13 zákona o ČNB částky k úhradě uvádět na dvě desetinná místa. Pokud však obchodník úhradu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacímu rozdílu a zamezení možného opakovaného zaokrouhlování téže částky, je nutno dospět k závěru, že zaokrouhlovací rozdíl ani v tomto případě nevstupuje do základu  daně a nepodléhá tak dani.“

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Solitea