Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Mzdy a personalistika

Nový variabilní symbol pro platbu soc. pojištění

Od 1. 1. 2009 zavádí Česká správa sociálního zabezpečení místo dosavadního osmimístného variabilního symbolu symbol desetimístný. Tento nový variabilní symbol je nutné používat pro všechny platby pojistného na sociální zabezpečení a musí být uveden i na předkládaném „Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách“ a dalších navazujících tiskopisech již za leden 2009. V systému Byznys Win® je třeba zadat nový variabilní symbol v menu Data-soubory/Číselník bankovních účtů v řádce bankovního účtu Správy soc. zabezpečení spolu s novým předčíslím pro platby SP - 21012. Poté bude nový variabilní symbol nabízen v příslušných navazujících výstupech.

Datum: 16. 1. 2009 Zpracoval: jkrprcom Moduly: Mzdy a personalistika