Interní zóna Zjistit cenu

Interní zóna

Odpisy hmotného majetku k výrobě elektřiny ze slunečního záření

Publikováno: 30. 11. 2010


Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření

S účinností od 1. 1. 2011 vstupuje v platnost novela Zákona č. 568/1992 Sb. o daních z příjmů, která upravuje odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření § 30b.

Hmotný majetek označený ve Standardní klasifikaci produkce kódem skupiny 31.10, 31.20 nebo 32.10 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny. Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce a poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.

Odpisy se standardně zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

V případě technického zhodnocení se tento majetek odpisuje po dobu minimálně 120 měsíců ze zvýšené vstupní ceny a to od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno. Opět rovnoměrně bez přerušení.

Tato úprava se vztahuje i na hmotný majetek, který byl již zaevidován a využíván k provozu solárních zařízení před tímto datem s tím, že u hmotného majetku, u něhož bylo odpisování zahájeno ještě před nabytím účinnosti této změny, se způsob odpisování změní počínaje zdaňovacím obdobím, které započne v roce 2011.

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor

Síla dat: Jak na reporting v Byznysu

Registrujte se zdarma na webinář. Ukážeme možnosti reportingu v Byznysu. A odkryjeme jedno překvapení.

To mě zajímá
Zavřít