Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

TeamViewer ke stažení zde.

Modul Legislativa

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění od roku 2010.

Přijetí zákona souvisejícího se státním rozpočtem na rok 2010 přineslo změny do oblasti pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, změnil s účinností od roku 2010 následující:

Zvýšil maximální roční vyměřovací základ obou pojistných ze 48násobku na 72násobek průměrné mzdy. Zatímco však u pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je zvýšení dočasné, omezené na rok 2010, u pojistného na všeobecné zdravotní pojištění není zvýšení časově omezeno.

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení, které byly do zákona přidány jako protikrizové opatření od srpna tohoto roku a měly být v platnosti do konce roku 2010, byly od 1. 1. 2010 opět zrušeny.

Trend klesající sazby pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnavatele byl opuštěn a pro rok 2010 by měla sazba zůstat na dosavadní úrovni.

Další, tentokrát standardní změny, přineslo Sdělení MPSV č. 354/2009 Sb. Redukovaný denní vyměřovací základ se bude od roku 2010 řídit těmito hranicemi:

- 90 % z částky do 1. redukční hranice, která činí 791 Kč,
- 60 % z částky mezi 1. a 2. redukční hranicí, která činí 1 186 Kč,
- 30 % z částky mezi 2. a 3. redukční hranicí, která činí 2 371 Kč,
- nad 3. redukční hranici se k příjmu nepřihlíží.

Datum: 10. 11. 2009 Zpracoval: jkrprcom Moduly: Legislativa