Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Pořízení daňového dokladu v Režimu přenesení daňové povinnosti


Pořízení daňového dokladu v Režimu přenesení daňové povinnosti

Vydaná faktura

Pro režim přenesení daňové povinnosti se použije typ faktury „PD“. Položky této faktury se vystaví buď jako OSV. nebo s rozpisem DPH, přičemž při uložení daňového dokladu systém upozorní na možnost zrušení sazeb DPH z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti. Doporučujeme vystavit vydanou fakturu jako položkovou, pro následné vyplnění kódu předmětu plnění, pomocí nabídky Oprava faktury, dle kterého bude faktura vstupovat do nové evidence pro daňové účely dle § 92a. Takto vystavená faktura bude vstupovat do řádku 25 přehledu DPH. Pokud bude vystavena textová faktura, hodnoty budou správně vstupovat do přehledu DPH na řádek 25, nikoli však do evidence pro daňové účely dle § 92a.

Přijatá faktura

Pro režim přenesení daňové povinnosti se použije typ faktury „PD“. Do pole Základ DPH se zapíše hodnota, ze které se následně bude počítat výše DPH. Tyto hodnoty vstoupí do řádku 10 popřípadě 11 přehledu DPH a  zároveň do řádku 43 popřípadě 44, jelikož příjemce zdanitelného plnění má povinnost DPH přiznat a zároveň uplatnit nárok na odpočet (tzv. tuzemský reverse charge). Opět doporučujeme vystavit fakturu jako položkovou (použití záložky Soupis) z důvodu následného vyplnění kódu předmětu plnění, pomocí nabídky Oprava faktury, dle kterého bude faktura vstupovat do nové evidence pro daňové účely dle § 92a.

Nová evidence pro daňové účely včetně podání na PVS bude k dispozici nejdéle 20. 5. 2011.

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Solitea

Podzimní webináře

Registrujte se zdarma na webináře o řízení výroby a novinkách v Byznysu

To mě zajímá
Zavřít