Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

TeamViewer ke stažení zde.

Modul Excellent

Problematika: Generátor sestav – BW_Hodnota_Obratu_Specialne

Popis řešení: Vrátí obraty účtů stran MD, DAL účtů v měně účtování, nebo cizí měně. Syntaxe BW_Hodnota_Obratu_Specialne ( Firma; Rok; CZK_CM; Obl_Obdobi; Obl_MD; Obl_DAL; Co_Zobrazit ) Povinné : Firma Odkaz na jednu buňku obsahující název firmy za kterou se mají obraty účtů načíst. Rok Odkaz na jednu buňku obsahující název roku (2002H, 2003K) Nepovinné : CZK_CM Odkaz na jednu buňku obsahující název měny. Zadáním "CZK", nebo prázdného řetězce je vrácen obrat za měnu ve které je účtováno, nebudou vráceny obraty účtované v cizí měně. Zadáním cizí měny je vrácen obrat v cizí měně. Nerozlišují se malá a velká písmena. K zobrazení obratů bez ohledu na měnu nezadávejte odkaz na tento argument. Obl_Obdobi Souvislá oblast obsahující seznam hospodářských měsíců 1 až 12 Zadáním hodnoty argumentu 0 je vrácen u výsledovkových účtů obrat za předchozí rok (je-li dosažitelný) u rozvahových účtů počáteční stav hospodářského roku. K získání zůstatku účtu je třeba v Obl_Obdobi vyjmenovat jednotlivé měsíce včetně hodnoty 0 - počátečního stavu u rozvahových účtů. Pokud je v Obl_Uctu zadáno celé číslo účtu (dlouhé 6 znaků) a Obl_Uctu se odkazuje na jednu buňku : 91 v argumentu Obl_Obdobi vrátí český název účtu 92 v argumentu Obl_Obdobi vrátí anglický název účtu 93 v argumentu Obl_Obdobi vrátí německý název účtu 94 v argumentu Obl_Obdobi vrátí francouzský název účtu 95 v argumentu Obl_Obdobi vrátí název střediska v případě Obl_Stredisek odkazuje na jednu buňku s kompletní definicí střediska Pojmenování účtů je vráceno podle toho jak je definováno v účtové osnově. Obl_MD Souvislá oblast obsahující seznam účtů, za které se mají obraty, nebo zůstatky účtů strany MD načíst. V čísle účtu lze použít zástupné znaky : “ ? “ jakýkoli jednotlivý znak “ * “ nula, nebo více znaků “ # “ jakoukoli jednotlivou číslici Při zadání kratšího řetezce než 6 znaků dojde k doplnění pravé části jakýmikoli jednotlivými znaky : Zadáním 501 – budou zahrnuty všechny účty začínající 501 Zadáním záporného čísla bude obrat, nebo zůstatek účtů odečten Zadáním [501], [-501010], [-501020] – bude načten obrat všech účtů začínajících 501 bez obratů účtů 501010 a 501020 Obl_DAL Souvislá oblast obsahující seznam účtů, za které se mají obraty, nebo zůstatky účtů strany DAL načíst. V čísle účtu lze použít zástupné znaky : “ ? “ jakýkoli jednotlivý znak “ * “ nula, nebo více znaků “ # “ jakoukoli jednotlivou číslici Při zadání kratšího řetezce než 6 znaků dojde k doplnění pravé části jakýmikoli jednotlivými znaky : Zadáním 501 – budou zahrnuty všechny účty začínající 501 Zadáním záporného čísla bude obrat, nebo zůstatek účtů odečten Zadáním [501], [-501010], [-501020] – bude načten obrat všech účtů začínajících 501 bez obratů účtů 501010 a 501020 Co_Zobrazit Odkaz na jednu buňku, která určuje v jaké měně se výsledná částka bude zobrazovat. Zadáním "CZK", nebo prázdné hodnoty "" se zobrazí obrat v měně účtování. Zadáním zkratky cizí měny se zobrazí obrat v cizí měně. Poznámky : Jednotlivé argumenty funkce je možné zadávat s využitím číselníků. Číselníky jsou dosažitelné přes pravé tlačítko myši. Seznam funkcí a jejich argumentů je dostupný přes nabídku Funkce
Datum: 19. 2. 2016 Zpracoval: JezekFr Moduly: Excellent