Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

TeamViewer ke stažení zde.

Modul Zakázky

Propočet nepřímých nákladů v zakázkách, kdy a jak provedu?

Na závěr zpracovávaného období v subsystému Zákazky je potřeba provést propočet Nepřímých nákladů (režií) pro jednotlivé zakázky. Tato operace se zahájí v okamžiku, kdy jsou všechny přímé náklady a výnosy nataženy do zakázek.Propočet režií se provádí v nabídce Aktualizace/Nepřímé náklady/propočet za období. Propočet probíhá po obdobích (0101,0201, … ), které se uvede po spuštění nabídky.

Součet nákladů jednoho střediska, které bylo nataženo do zakázek (přímé náklady) za jedno účetní období se odečte od skutečných nákladů střediska, které systém získá přímo z účetnictví. Výslednou částkou jsou střediskové nepřímé náklady (SNN). Ta se stává základnou pro další výpočet.

Dalším údajem, který je potřebný pro výpočet, je hodnota mzdových nákladů na jednotlivých zakázkách za dané středisko v určeném období.Propočet nepřímých nákladů po té probíhá takto:1) odsouhlasí (případně opraví) celkové náklady za středisko ve zpracovávaném období2) od celkových nákladů střediska se odečte hodnota přímých nákladů a tím se získá celková hodnota střediskových nepřímých nákladů (SNN).3) sečtou se hodnoty mzdových nákladů za středisko a období pro jednotlivé zakázky (SMzN)4) nepřímé náklady zatěžující zakázku se vypočítají tak, že se střediskové nepřímé náklady daného období vydělí součtem mzdových nákladů za středisko a vynásobí hodnotou mzdových nákladů za každou zakázku (MzN). Matematicky: SNN —- x MzN. SMzN Pokud žádná ze zakázek není zatížená žádnými mzdovými náklady, nebude mít ani žádné nepřímé náklady. Jestliže nemá středisko žádné přímé náklady na žádné ze zakázek, jeho náklady se rozpočítají na všechny zakázky a to jenom pokud se při propočtu kladně odpoví na dotaz: ”Středisko ... není obsaženo v přímých nákladech zakázek. Provést propočet i za toto středisko?”.Pokud však středisku vzniknou nepřímé náklady a nemá žádné mzdové náklady, přepočet nepřímých nákladů na zakázky se vůbec neprovede.

Datum: 23. 6. 2016 Zpracoval: kubatp Moduly: Zakázky