Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Prostoje placené procentem z průměru

Publikováno: 17. 4. 2009

V souvislosti s eknonomickou krizí se v poslední době objevuje více dotazů na možnost zadání hodin neodpracovaných v důsledku prostojů, kdy zaměstnavatel je nucen dočasně omezit provoz firmy. Neodpracované hodiny z tohoto důvodu jsou pak placeny určitým procentem z průměrného výdělku. Pro možnost zadávání těchto hodin je nutné v nabídce Obsluha / Změna implicitního nastavení / Strana 2 v kolonkách ^Prostoje - náhrady % z ø^ doplnit požadovanou výši procent, kterými se bude náhrada počítat. Po jejich uložení se v Měsíční kartě - strana 2 - objeví kolonka ^Náhrada x% z ø^, kam se doplní počet hodin prostojů. Při uložení této hodnoty se systém dotáže, zda se má zadaný počet hodin prostojů promítnout do odpracovaných hodin ( tedy zda se odpracované hodiny mají pokrátit ). Vzhledem k tomu, že ze zadaného počtu hodin se nedá dovodit, nakolik se mají pokrátit směny, je nutné provést jejich případnou korekci ručně. Na výplatní sáčku se pak spočtená náhrada vypíše v řádku Ostatních náhrad.

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor