Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Distribuční verze systému Byznys Win® obsahující zpracování slev na sociální zabezpečení je k dispozici od 28.8.2009. Přechodem na období 08/2009 v modulu Mzdy a personalistika přibudou dvě nové nabídky: Sleva na SP a Mimořádná sleva na SP. Pro výpočet slev na sociální zabezpečení je nutné standardní postup při zpracování mezd doplnit o další kroky. Je třeba dodržet tento postup: 1)Zpracování a  uložení měsíčních mezd v nabídce Data-soubory/Měsíční údaje 2)Celkový výpočet mezd za celou společnost v nabídce Zpracování/Výpočet mezd 3)Spuštění nabídky Zpracování/Kontrola údajů, případně oprava chyb a závěrečný Výpočet mezd 4)Spuštění nabídky Zpracování/Sleva na SP a výpočet slev 5)V měsíci 08/2009 spuštění nabídky Zpracování/Mimořádná sleva na SP a výpočet slev 6)Vygenerování příkazů k úhradě 7)Tisk sestav Nabídka Sleva na SP V této nabídce se zobrazí seznam všech uložených měsíčních karet pracovníků s vyměřovacím základem na SP, příznakem zaměstnání malého rozsahu a příznakem pouze důchodového pojištění, datem vzniku a ukončení pracovního poměru a důvod ukončení pracovního poměru. Zaměstnanci budou setříděni dle osobního čísla, u souběžného pracovního poměru budou další osobní čísla stejného rodného čísla pro přehlednost zařazena za sebou. Budou označeni pracovníci, za které by se měla na základě zjištěných skutečností sleva uplatnit. Uživatel bude mít možnost označení změnit. Označeni nebudou pracovníci: - jejichž vyměřovací základ je vyšší, než 1,15 násobek průměrné mzdy (v součtu za všechny pracovní poměry se stejným rodným číslem) - jejichž zaměstnání netrvalo celý kalendářní měsíc (v období 01 a 05 se za celý měsíc považuje stav, kdy vznik pracovního poměru je 1. 1. a 1. 5.) - kteří mají na 1. str. Kmenové karty zaškrtnutý příznak zaměstnání malého rozsahu - jejichž zaměstnání nemělo trvat déle než 3 měsíce - kteří mají na 2. str. Kmenové karty v poli Sociální pojistné příznak D Je nutné, aby uživatel zkontroloval správnost označení, zejména je třeba věnovat pozornost skutečnostem, které nemusí být v systému ByznysWin® zadány, tj např. doručení výpovědi z pracovního poměru nebo uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru. Dále je třeba správně posoudit opakované nástupy, pokud je používáno stále stejné osobní číslo a data nástupu a výstupu jsou měněna. Na spodní liště formuláře bude tlačítko Spočtení slevy, které uživatel použije pro spočtení slevy za označené pracovníky a nabídku uloží. Příznak o použití se zaznamená a bude kontrolován při generování příkazů k úhradě a otevření sestavy Přehled o výši pojistného. Příznak o použití tlačítka Spočtení slevy bude odmazán, dojde-li následně k přepočtu pracovníka z Měsíční karty nebo k celkovému výpočtu mezd. Nabídka Mimořádná sleva na SP V období 08/09 se zobrazí nabídka Zpracování/Mimořádná sleva na SP, ve které se nabídne k editaci seznam zaměstnanců se záložkami pro jednotlivé měsíce 01-07/09 se stejnými údaji jako v nabídce Sleva na SP a na základě stejných pravidel budou označeni zaměstnanci, na které by se měla na základě zjištěných skutečností sleva uplatnit. Tlačítko Spočtení slevy uživatel použije pro výsledné spočtení slevy za označené pracovníky za celé období a nabídku uloží.

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Solitea

Podzimní webináře

Registrujte se zdarma na webináře o řízení výroby a novinkách v Byznysu

To mě zajímá
Zavřít