Interní zóna Zjistit cenu

Interní zóna

Výpočet daně u dodání zboží,převodu nemovitosti a poskytnutí služby od 1.1.2010

Publikováno: 31. 3. 2010

Výpočet daně u dodání zboží,převodu nemovitosti a poskytnutí služby od 1.1.2010

Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty definuje dva možné způsoby výpočtu DPH, dle kterých je nutno při stanovení výše DPH postupovat:

1) Dle § 37 odst. 1 se daň vypočte ze základu daně (tedy z ceny bez daně) jako součin úplaty za zdanitelné plnění bez daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 20 v případě základní sazby daně nebo číslo 10 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli číslo 100. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná čísla. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako součet základu daně a  vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Příklad:

Cena zdanitelného plnění bez daně Kč 1000,--
Koeficient pro výpočet (20%): 20/100= 0,2
Výše daně (20%) 1000 * 0,2 = Kč 200,--
Celková cena zdanitelného plnění: 1000 + 200 = Kč 1200,--

2) Dle § 37 odst. 2 může daň plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 20 v případě základní sazby daně nebo číslo 10 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Příklad:

Cena zdanitelného plnění včetně daně (20%): Kč 1200,--
Koeficient pro výpočet (20%): 20/(100 + 20)= 0,1667
Výše daně (20%) 1200 * 0,1667 = Kč 200,04
Zaokrouhleno dle § 28 písm. L Kč 200,--
Celková cena zdanitelného plnění bez daně: 1200 - 200 = Kč 1000,--

Vzhledem k tomu, že dochází k zaokrouhlování výpočtového koeficientu na 4 des. místa, nemusí vždy výsledná daň vypočtená způsobem 1) souhlasit s výší vypočtené daně zpět pomocí způsobu 2).

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Seyfor

Síla dat: Jak na reporting v Byznysu

Registrujte se zdarma na webinář. Ukážeme možnosti reportingu v Byznysu. A odkryjeme jedno překvapení.

To mě zajímá
Zavřít