Přihlásit

Podpora

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Modul Evidence majetku

Vyřadili jsme kartu majetku, ale nedopočítaly se nám odpisy za poslední měsíc, v němž byl majetek vyřazen.

Pokud je vyřazována karta majetku a odpisy nejsou spočteny za celou dobu používání majetku, dochází při vyřazení k dopočítání příslušných odpisů.
Toto chování ale ovlivňuje ještě parametr Odepisovat v měsíci zařazení na každé jednotlivé kartě majetku. Pokud je tento parametr zatržen, odepisuje se karta již v měsíci zařazení, ale naopak v měsíci vyřazení již odpis spočtený není.
Pokud parametr zatržen není, začíná se karta majetku odepisovat až od měsíce následujícího po měsíci zařazení. V měsíci vyřazení pak dochází ke spočtení odpisu.
Ve výše popsané situaci se tedy domnívám, že parametr Odepisovat v měsíci zařazení je na příslušné kartě zatržen a z tohoto důvodu se pro měsíc vyřazení odpis již nedopočetl.

Datum: 9. 9. 2008 Zpracoval: jkrprcom Moduly: Evidence majetku