Přihlásit se Zjistit cenu

Interní zóna

Vytvořili jsme si interní účetní doklad, kde jsme účtovali na účet pro DPH. V Přehledu DPH se nám ale tento doklad vůbec nezobrazuje.

V případě, kdy má interní účetní doklad vstupovat do Přehledu DPH, je nutné vytvořit záznam pro tento přehled pomocí tlačítka DPH.
Zde je nejprve nutné vybrat správný typ operace tak, aby daný záznam vstupoval do požadovaného řádku Přehledu DPH. Typy operací odpovídají typům používaným ve fakturách vydaných (Prodej), nebo ve fakturách přijatách (Nákup).
Dále je nutné zadat správné období pro DPH a zapsat částky do požadovaných polí základů DPH či do pole Osvobozeno.
Pokud je záznam uložený, prosvítí se tlačítko DPH modrou barvou. Podle toho je možné poznat, že zapsaný záznam do Přehledu DPH vstoupí.

Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás

Hotline Byznys

Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu

Hotline Mzdy

Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu

Systém Byznys vám přináší Solitea